Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisen på mat gikk ned i oktober

mg200805_DSC_7422_cropped.jpg

Foto: Morten Günther.

Fra september til oktober gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge ned med 1,0 prosent. Prisen på frukt og grønt gikk ned med 1,6 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,4 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

Prisutviklingen på de ulike matvaregruppene går ned fra september til oktober med unntak av fisk (se figur nedenfor). Prisen på frisk frukt som økte mye forrige måned, har den siste måneden gått mest ned. Videre kan vi trekke frem prisen på lammekjøtt, som gikk ned med 9,2 prosent fra september til oktober, mens forrige måned økte forbrukerprisen på lammekjøtt med 11,2 prosent. 

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 3,3 prosent. Splitter man opp indeksen har matprisene økt med 3,1 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer har økt med 4,6 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) økte med 2,5 prosent i den samme perioden.

oktober.jpg

Frukt og grønt:

Varegruppen frukt og grønt hadde den sterkeste prisnedgangen på 1,6 prosent i fra september til oktober. Prisen på frisk frukt gikk ned med 1,8 prosent, mens prisen på friske grønnsaker gikk ned med 1,0 prosent. Prisen på øvrig frukt og grønt gikk ned med 1,8 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt økt med 7,9 prosent.

Kjøttvarer:

Prisindeksen for kjøttvarer gikk ned med 0,9 prosent fra september til oktober. Prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» økte med 1,5 prosent og prisen på fjørfekjøtt økte med 1,9 prosent. Prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 1,1 prosent, mens prisen på svinekjøtt og lammekjøtt gikk ned med hhv. 0,3 prosent og 9,2 prosent. De 12 siste månedene har prisindeksen på kjøtt økt med 2,8 prosent.

Meierivarer:

I oktober viser indeksen for meierivarer en nedgang i prisene på 0,6 prosent, der indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk ned med 0,7 prosent, smør gikk ned med 0,6 prosent og prisen på ost gikk ned med 0,4 prosent. De 12 siste månedene har prisindeksen for meierivarer vært uendret.

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med 0,4 prosent fra september til oktober og har de siste 12 månedene økt med 4,4 prosent. 

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisen beregnet for bearbeidede produkter som ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer har vært uendret siste måned. Ser man på de siste 12 månedene, har engrosprisene for meierivarer økt med 2,5 prosent. Prisøkningen på smør har vært 3,3 prosent, etterfulgt av melk, yoghurt og fløte med en prisøkning på 2,8 prosent og ost på 2,3 prosent.

Engrosprisen på egg er uendret fra september til oktober. De siste 12 månedene har engrosprisen på egg gått ned med 2,4 prosent.  

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for hele slakt. I oktober gikk engrosprisen på lam ned med 1,4 prosent og prisen på storfe gikk ned med 0,9 prosent. Engrosprisen på fjørfe og svin økte med hhv. 0,1 prosent og 1,2 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har engrosprisen på fjørfe gått ned med 4,0 prosent, mens engrosprisen på storfe, svin og lam har økt med hhv. 3,4 prosent, 2,2 prosent og 1,9 prosent.

 

Produsentpriser

I oktober gikk produsentprisen på lam og storfe ned med hhv. 1,9 prosent og 1,4 prosent, mens produsentprisen på svin økte med 1,5 prosent. De siste 12 månedene har produsentprisen på storfe, lam og svin økt med hhv. 2,9 prosent, 1,8 prosent og 1,3 prosent.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.