Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerprisen gikk ned i desember, men økte i 2015.

COLOURBOX4232692_cropped.jpg

Ingressfoto: Colourbox.com

Fra november til desember gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge ned med 3,0 prosent, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk ned med 0,4 prosent i samme periode. Fra desember 2014 til desember 2015 gikk imidlertid forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer opp med 2,4 prosent, mens KPI indeksen gikk opp med 2,3 prosent.

Forbrukerpriser 

Forbrukerprisen på egg økte i desember, mens for øvrige varegrupper var det en prisnedgang.  Fra desember 2014 til desember 2015 har forbrukerprisen på samtlige varegrupper økt. Forbrukerprisen på frukt og grønt økt mest (7,5 prosent), mens prisen på meierivarer har økt minst (0,4 prosent) (se figur nedenfor). 

matpriser_2016_01.png

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 2,4 prosent. Splitter man opp indeksen har matprisene økt med 2,2 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer har økt med 4,4 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) økte med 2,3 prosent i den samme perioden. 

Frukt og grønt:

Varegruppen frukt og grønt hadde størst prisøkning fra desember 2014 til desember 2015, med 7,5 prosent. Fra november til desember gikk forbrukerprisen på frukt og grønt med 6,2 prosent. Frukt og grønt er dermed den varegruppen som hadde størst prisnedgang den siste måneden.

Kjøttvarer:

Fra desember 2014 til desember 2015 økte forbrukerprisen på kjøttvarer med 3,2 prosent. Fra november til desember gikk forbrukerprisen på kjøttvarer ned med 2,4 prosent. I løpet av de 12 siste månedene har prisen på samtlige kjøttslag økt. Prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» økte med 4,9 prosent, prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 3,3 prosent, fjørfekjøtt har økt med 5,4 prosent, svinekjøtt har økt med 4,6 prosent og prisen på lammekjøtt har økt med 3,0 prosent. Fra november til desember økte prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» med 0,2 prosent og prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 0,3 prosent. Også prisen på fjørfekjøtt økte den siste måneden med 2,3 prosent. Prisen på lammekjøtt og svinekjøtt gikk imidlertid ned den siste måneden med hhv. 1,7 prosent og 3,2 prosent.

Meierivarer:

De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 0,4 prosent. I desember viser indeksen for meierivarer en nedgang i forbrukerprisene på meierivarer med 0,2 prosent. Indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk opp med 0,7 prosent den siste måneden, og sammenlignet med prisene i desember 2014, har prisene økt med 0,2 prosent. Forbrukerprisen på smør gikk ned med 1,9 prosent fra desember 2014 til desember 2015. Fra november gikk forbrukerprisen på smør ned med 0,8 prosent. Fra desember 2014 til desember 2015 gikk forbrukerprisen på ost opp med 1,3 prosent. Den siste måneden (november til desember) gikk prisen på ost ned med 0,9 prosent.

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk økte med 5,2 prosent fra desember 2014 til desember 2015. Den siste måneden har prisen på egg økt med 1,8 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisen beregnet for bearbeidede produkter som ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer har vært uendret siste måned. Ser man på de siste 12 månedene, har engrosprisene for meierivarer økt med 2,5 prosent. Prisøkningen på smør har vært 3,3 prosent, etterfulgt av melk, yoghurt og fløte med en prisøkning på 2,8 prosent og ost på 2,3 prosent.

De siste 12 månedene har engrosprisen på egg gått ned med 2,6 prosent.  Engrosprisen på egg er uendret den siste måneden (fra november til desember).

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for hele slakt. I løpet av de siste 12 månedene har engrosprisen på fjørfe gått ned med 4,4 prosent, mens engrosprisen på storfe, svin og lam har økt med hhv. 3,2 prosent, 2,2 prosent og 2,7 prosent. I desember gikk engrosprisen på svin og fjørfe ned med hhv. 1,2 prosent og 0,1 prosent. Engrosprisen på lam var uendret, mens engrosprisen på storfekjøtt gikk opp med 0,7 prosent.

 

Produsentpriser

De siste 12 månedene har produsentprisen på svin, storfe og lam økt med hhv. 1,3 prosent, 2,6 prosent og 2,5 prosent. I desember økte produsentprisen på storfe med 0,8 prosent, mens produsentprisen på lam var uendret. Produsentprisen på svin gikk ned med 1,5 prosent den siste måneden.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.