Hopp til hovedinnholdet

Følg livet i kvinandkassa

mg201604_DSC_5946.jpg

Kvinandhann. Foto: Morten Günther.

Visste du at enkelte ender kan hekke i fuglekasser? Her kan du følge live videostrøm fra en kvinandkasse tett inntil Pasvikelva i Øst-Finnmark. De første eggene er allerede lagt…

Kvinanda (Bucephala clangula) er en dykkand som lever av små fisk, snegler, krepsdyr, plantedeler og insekter. De kan dykke ned til åtte meter for å nå byttet. Om vinteren trekker endene til isfrie områder i Skandinavia eller sørover i Europa. Kvinanda er en av de første andefuglene som ankommer når snøen smelter og isen går opp i nord.

Så snart det blir åpent vann starter hannene å kurtisere hunnene. De svømmer rundt og viser seg fram, mens de kaster hodet tilbake og lager lyd for å gjøre seg lekre. Samtidig utfordrer de konkurrentene med angrep og truende positurer. Hunnen velger seg en make for året, og de to holder sammen inntil eggleggingen er over.

 

Legger egg i hulrom og andeholker

Kvinananda bygger ikke reir, men legger eggene sine i et hult tre eller en stor fuglekasse (andeholk).

- Hunnene legger ett egg i døgnet, forteller prosjektleder Siv Grethe Aarnes i NIBIO. Hver gang hun skal legge et egg, flyr paret noen runder rundt hekkeplassen. Hannen lander gjerne på vannet mens hunnen smetter inn i reiret. Det hele er over i løpet av noen få minutter.

Kvinanda legger vanligvis 7 til 9 blågrønne egg i løpet av mai. Rugetiden er 29-30 dager. Ungene forlater holken så snart de er tørre etter klekkingen, og oppsøker straks vann.

Først når siste egg er lagt blir hun værende i reiret for å ruge fram ungene. Da er hannenes plikter over. Hannene samles gjerne i flokker, mens hunnene må ta seg av både ruging og barnepass. Rugetiden er 29-30 dager. Ungene forlater holken så snart de er tørre etter klekkingen, og oppsøker straks vann. Denne turen kan være ganske strabasiøs for de små dunballene.

rvp02317.jpg
Kvinandhunn ved andeholk. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Lang tradisjon med andeholker i Pasvik

- I Øst-Finnmark har man lang tradisjon med å henge opp andeholker, forteller Aarnes. Dette var også kjent blant østsamene, som urbefolkning i området. I Pasvik finnes en stor bestand av kvinand. Her finnes også den sjeldne lappfiskanda. Begge artene legger egg i hulrom og andeholker. De fleste familiene i Øvre Pasvik hadde andeholker nær huset. For dem var kvinanda en kjærkommen gjest. Etter at eggleggingen var kommet i gang, kunne man i et par uker jevnlig plukke kvinandegg fra andeholkene. Dette var et kjærkomment kosttilskudd. 

mg200505_Nordover 010.jpg
Dununger av kvinand på sin første strabasiøse ferd mot vannet. Foto: Morten Günther.
 

Prosjektet «Registrer en fuglefamilie»

Kvinandakassa i Pasvik er en del av prosjektet «Registrer en fuglefamilie». 14 lokale grupper av barn har fått utdelt fuglekasser som de skal følge gjennom sesongen. Barna har fått lære om utforming, plassering, opphenging og kontroll av ulike fuglekasser. De har også fått lære hvordan man studerer livet rundt og i fuglekassene. Barna kunne velge mellom meisekasser, spurvekasser, trostebrett, andeholker og uglekasser. To av kassene har kamera, og alle kan følge med på hva som skjer via nettet.

- Det blir spennende å følge med, forteller Siv Grethe Aarnes. - Jeg synes dette er et flott prosjekt som får barn til å engasjere seg i hva som skjer i naturen. Vi samarbeider med Miljøagentene i Sør-Varanger.

- Vi ønsker å bidra til at barn og unge utvikler respekt, omsorg og kjærlighet til naturen og det mangfoldet naturen byr på gjennom kunnskap og naturopplevelser. Naturopplevelse innebærer mer enn å gå en tur i skog og mark eller besøke en dyrepark. Hvis man skal oppleve naturen bør man lære seg å observere, legge merke til det som finnes og stille spørsmål om hvorfor ting er som de er.

- Å oppleve, innebærer også å ta aktivt del i og prøve å skjønne prosesser i naturen. Opplevelsen blir en annen når vi studerer dyrene grundigere, legger merke til at de har forskjellige behov og forskjellig atferd. 

 

 

Dette har skjedd

11. mai - Første egg lagt

12. mai - Andre egg lagt

13. mai - Tredje egg lagt ca. kl.19:15.

Video: Kvinanda legger egg nummer tre.

15. mai - Rundt kl.09:00 ble det oppdaget fem egg i kassa. På grunn av tekniske problemer vet vi imidertid ikke helt hva som har skjedd. Normalt legger hunnen bare ett egg i døgnet. Kanskje har en fremmed hunn vært innom og lagt et egg? Så kalt reirparasittisme er nemlig ganske vanlig hos kvinand.

16. mai - Sjette egg lagt like etter kl.18:00.

19. mai - Nå er det ni egg i kassa. Rundt kl.15:00 ble det observert to hunner i kassa samtidig. De så ikke ut til å være spesielt aggresive mot hverandre. Kan det være at begge hunnene har lagt noen egg hver?

20. mai - Rugingen ser ut til å være i gang. Hunnen tilbreinger stadig mer tid i kassen.

21. mai - Minst to egg ble knust og fjernet av hunnen.

27. mai - Det er nå 12 egg i kassa.

 

IMG_20160513_101015-2.jpg Slik ser andeholken i Pasvikdalen ut fra utsiden. Foto: Siv Grethe Aarnes.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.