Hopp til hovedinnholdet

Fare for angrep av rognebærmøll i 2018

ef-20070824-144335.jpg

Eple med hull der rognebærmøllarver som har gnagd seg inn. Foto: Erling Fløistad.

I år kan det forventes angrep av rognebærmøll i eple. Det er flere år siden det har vært så klare prognoser.

Mengden bær på rogna avgjør om rognebærmøll angriper eple eller ikke. I år er det en kraftig nedgang i antall blomsterklaser i distrikter der varslingen av rognebærmøll gjennomføres. Det kan derfor forventes angrep av rognebærmøll i eple i 2018. Det er flere år siden prognosene har vært så klare når det gjelder angrep i eple. Det kan likevel være lokale variasjoner i hvor hardt angrepet blir, det er særdeles viktig med lokal kunnskap om hvor utsatt de enkelte eplefeltene er for rognebærmøll. 

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning beregner NIBIO hvert år prognoser for om det kan forventes angrep av rognebærmøll i eplehagene. Prognosene publiseres på VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere). Prognosene er viktig informasjon for epledyrkere og rådgivningstjenesten som dermed kan avgjøre om tiltak er nødvendig. Prognoseberegningene er et viktig tiltak i integrert plantevern for å redusere bruken av sprøytemidler.

ef-20060922-142510.jpg
Rognebærmøll. Foto: Erling Fløistad.

Liten sommerfugl

Rognebærmøll er en liten sommerfugl som lever i rogn. Larven til denne sommerfuglen gnager inne i rognebær. Når det er for lite bær på rogna, kan rognebærmøll angripe eple i stedet. I angrepet frukt lager larvene først et lite hull i skallet, hvor det etter hvert siver ut litt plantesaft som tørker til et hvitt pudder. Senere går larvene dypere inn i fruktkjøttet og lager lysebrune ganger. Mer informasjon om rognebærmøll kan finnes i Plantevernleksikonet.

Forventer angrep i alle distrikter

Det har vært en svak økning i antall blomsterklaser på rogn fra 2014 til 2016 og så en kraftig økning i 2017. Dermed har populasjonen av rognebærmøll også økt, i takt med tilgangen på mat. Snylteveps, som lever av rognebærmøll, blir også registrert. Disse holder ikke helt tritt med økningen av antall rognebærmøll. Overlevelsen for rognebærmøll gjennom vinteren 2017-2018 har derfor vært høy. Kombinert med en nedgang i klasetall i 2018 vil tilgangen til rogn være begrenset og møllen er tvunget til å finne en alternativ vertsplante. Det kan derfor forventes angrep i eple i alle distrikter. Det er flere år siden det har vært så klare prognoser på angrep i eple. 

Det vil likevel være viktig med lokal kunnskap om hvor utsatt de enkelte eplefeltene er for angrep av rognebærmøll. Det er flere hjelpemidler for å vurdere dette, eksempelvis dyrkernes egne erfaringer, overvåkning av innflyging med luktfeller og tidligere års erfaringer gjort med skaderegistreringer fra usprøyta kontroll. Epledyrkere bør søke råd hos den lokale rådgivningstjenesten. Det finnes ikke effektive sprøytemidler mot rognebærmøll som er tillatt brukt i privathager.

 

Luktfeller

Overvåkning med luktfeller kan gi tilleggsinformasjon om angrepet. Det er utplassert feller i flere regioner i regi av NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning. 

Hvis planteverntiltak gjennomføres, anbefales det sterkt å sette igjen usprøyta kontrolltrær for å ha et grunnlag for å evaluere effekten av tiltak og for å få erfaring med lokale variasjoner i hvor utsatt de enkelte eplefeltene er for angrep. Varsling og overvåkning av skadeorganismer er viktige tiltak i integrert plantevern. Skaderegistreringer og evaluering av planteverntiltak etter endt sesong er også et av kjerneprinsippene for integrert plantevern.

test

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.