Hopp til hovedinnholdet

En sommer med økte matpriser

ef-2005-06-03-095525_cropped.jpg

Foto: Erling Fløistad

Fra juni til juli gikk forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer opp med 2,7 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk samtidig opp med 0,3 prosent. De siste 12 månedene har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer gått opp med 0,7 prosent, mens SSBs konsumprisindeks har økt med 1,5 prosent.

Forbrukerpriser 

Den siste måneden har forbrukerprisen på samtlige varegrupper økt, der forbrukerprisen på frukt og grønt økt mest med 3,0 prosent.

Tabell.JPG

Meierivarer:

Den siste måneden økte forbrukerprisen på meierivarer med 2,5 prosent. Forbrukerprisindeksen på melk, yoghurt og fløte økte med 2,3 prosent, smør økte med 5,0 prosent, ost økte med 2,6 prosent og andre meierivarer økte med 3,1 prosent. Fra juli 2016 til juli 2017 gikk prisen på meierivarer opp med 2,6 prosent, der prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 2,0 prosent, prisen på ost har økt med 3,3 prosent, prisen på smør har økt med 3,8 prosent, og prisen for andre meierivarer har økt med 6,1 prosent.

 

Kjøttvarer:

Forbrukerprisindeksen på kjøttvarer økte med 2,4 prosent fra juni til juli. Fra juli 2016 til juli 2017 har forbrukerprisen på kjøtt gått ned med 1,9 prosent. Den siste måneden økte forbrukerprisen på storfekjøtt biffer og fileter med 5,4 prosent, forbrukerprisen på svinekjøtt økte med 3,0 prosent, mens forbrukerprisen på både bearbeidende produkter av storfekjøtt, lam og fjørfekjøtt økte med 0,4 prosent. Fra juli 2016 til juli 2017 har forbrukerprisen på svinekjøtt økt med 0,9 prosent og forbrukerprisen på «storfekjøtt biffer og fileter» har økt med 1,3 prosent. I samme periode har forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt har gått ned med 1,5 prosent, forbrukerprisen på fjørfekjøtt har gått ned med 3,9 prosent, mens forbrukerprisen på lammekjøtt har gått ned med 11,7 prosent.

 

Frukt og grønt:

Av hovedgruppene er det også denne måneden prisen på frukt og grønt som har økt mest med 3,0 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt gått ned med 2,7 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper, der prisen på frisk frukt økte med 3,7 prosent den siste måned, prisen på friske grønnsaker økte med 1,1 prosent og prisen på diverse frukt og grønt (dvs. bearbeidede-/ fryste- og konservert frukt- og grønnsaker) økte med 5,1 prosent. Fra juli 2016 til juli 2017 har forbrukerprisen på frisk frukt gått ned med 4,5 prosent, friske grønnsaker har gått ned med 3,8 prosent mens forbrukerprisen på diverse frukt og grønt har gått økt med 2,3 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 1,2 prosent den siste måneden. Fra juli 2016 til juli 2017 har forbrukerprisen på egg økt med 4,6 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer økte med 3,3 prosent den siste måneden. 12 måneders indeksen (juli 2016 til juli 2017) viser at engrosprisen på meierivarer har økt med 5,4 prosent. Engrosprisen på smør og ost har økte med hhv. 9,4 prosent og 9,0 prosent mens engrosprisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 2,6 prosent og engrosprisen på andre meierivarer har økt med 5,5 prosent de siste 12 månedene. Den siste måneden økte prisen på smør med 7,3 prosent, ost økte med 7,0 prosent, melk, yoghurt og fløte økte med 0,3 prosent, mens på andre meierivarer økte med 2,6 prosent.

Engrosprisen på lam og svin har vært uendret den siste måneden, mens engrosprisen på storfekjøtt har økt med 1,6 prosent. Engrosprisen på kylling har gått ned med 2,3 prosent. Fra juli 2016 til juli 2017 har engrosprisen på storfe økt med 3,0 prosent, engrosprisen på lam, svin og kylling har gått ned med hhv. 7,9 prosent, 0,9 prosent og 6,1 prosent.

Engrosprisen på egg økte med 2,1 prosent den siste måneden. 12 måneders engrosprisindeks på egg viser at prisene i juli 2017 ligger 1,7 prosent høyere enn prisene i juli 2016.

 

Produsentpriser

Fra juli 2016 til juli 2017 gikk produsentprisene på storfe (uten trekk for omsetningsavgiften) opp med 4,1 prosent. Den siste måneden (juni til juli) økte produsentprisen på storfe med 2,4 prosent.

Produsentprisindeksen på lam (uten trekk for omsetningsavgiften) viser at produsentprisen gikk ned med 15,9 prosent fra juli 2016 til juli 2017. Den siste måneden har produsentprisen på lam gått ned med 1,4 prosent.

12 måneders produsentprisindeks på svin viser at produsentprisen (uten trekk for omsetningsavgiften) gikk ned med 3,6 prosent fra juli 2016 til juli 2017. Den siste måneden har produsentprisen på svin økt med 0,1 prosent.

Fra juli 2016 til juli 2017 er noteringsprisen på melk uendret. Den siste måneden (fra juni til juli), er noteringsprisen uendret.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.