Hopp til hovedinnholdet

Billigere mat

Lammebog-med-pannestekt-gronnkal-MP-69992_cropped.jpg

Lammebog med pannestekt grønnkål. Foto: matprat.no

Fra mars 2017 til april gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer ned i Norge med 2,1 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk samtidig opp med 0,2 prosent. De siste 12 månedene har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer gått ned med 2,1 prosent, mens SSBs konsumprisindeks har økt med 2,2 prosent.

Forbrukerpriser 

Den siste måneden har forbrukerprisen på fisk økt, mens forbrukerprisen på øvrige matvaregrupper har gått ned.

matpriser0417.png

Meierivarer:

Fra april 2016 til april 2017 gikk prisen på meierivarer ned med 1,2 prosent. Den siste måneden gikk forbrukerprisen på meierivarer ned med 1,5 prosent. Forbrukerprisindeksen på melk, yoghurt og fløte gikk ned med 1,1 prosent, smør gikk ned med 2,4 prosent, ost gikk ned med 1,9 prosent og forbrukerprisindeksen på andre meierivarer gikk ned med 1,1 prosent den siste måneden. Fra april 2016 til april 2017 viser forbrukerprisindeksen at prisen på melk, yoghurt og fløte har gått ned med 0,6 prosent, prisen på smør har gått ned med 5,5 prosent, prisen på ost har gått ned med 1,4 prosent og prisen for andre meierivarer har gått ned med 1,2 prosent.

 

Kjøttvarer:

Forbrukerprisindeksen på kjøttvarer gikk ned med 2,3 prosent fra mars til april. Fra april 2016 til april 2017 har forbrukerprisen på kjøtt gått ned med 4,3 prosent. Den siste måneden gikk forbrukerprisen på storfekjøtt biffer og fileter ned med 1,4 prosent, forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 1,6 prosent, forbrukerprisen på svinekjøtt gikk ned med 1,3 prosent og forbrukerprisen på lam gikk ned med 11,9 prosent. Forbrukerprisen på fjørfekjøtt gikk den siste måneden opp med 0,8 prosent. Fra april 2016 til april 2017 har forbrukerprisen på svinekjøtt gått ned med 2,8 prosent, på «storfekjøtt biffer og fileter» har forbrukerprisen gått ned med 0,3 prosent, mens den på fjørfekjøtt har gått ned med 2,8 prosent. Forbrukerprisen på lammekjøtt har gått mye ned det siste året og ligger nå 23,7 prosent lavere enn på samme tid som i fjor. Prisindeksen for april viser at det kun er prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt som har økt de siste 12 månedene (økt med 0,7 prosent).

 

Frukt og grønt:

Fra mars til april gikk forbrukerprisen på frukt og grønt ned med 3,7 prosent, og i løpet av de siste 12 månedene har prisen gått ned med 5,7 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper, der prisen på frisk frukt gikk ned med 6,3 prosent den siste måned, prisnedgangen på friske grønnsaker var 1,4 prosent mens prisnedgangen på diverse frukt og grønt (dvs. bearbeidede-/ fryste- og konservert frukt- og grønnsaker) var på 2,1 prosent. Fra april 2016 til april 2017 har forbrukerprisen på frisk frukt gått ned med 8,4 prosent, friske grønnsaker har gått ned med 4,3 prosent mens forbrukerprisen på diverse frukt og grønt har gått ned med 2,8 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med 9,2 prosent den siste måneden. Fra april 2016 til april 2017 har forbrukerprisen på gått ned med 2,9 prosent. 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer hadde ingen endring den siste måneden. 12 måneders indeksen (april 2016 til april 2017) viser at engrosprisen på meierivarer har gått ned med 0,6 prosent, der engrosprisen på smør gikk ned med 4,3 prosent, engrosprisen på ost gikk ned med 3,7 prosent. Engrosprisen på melk, yoghurt og fløte har i samme periode økt med 1,9 prosent mens engrosprisen på andre meierivarer har økt med 0,4 prosent.

Engrosprisen på storfekjøtt og lammekjøtt har vært uendret den siste måneden, mens engrosprisen på svinekjøtt og kylling har økt med hhv. 0,9 prosent og 0,2 prosent. Fra april 2016 til april 2017 har engrosprisen på storfekjøtt økt med 1,3 prosent, engrosprisen på lammekjøtt og kylling har gått ned med hhv. 3,6 prosent og 6,7 prosent, mens engrosprisen på svinekjøtt har vært uendret.

Engrosprisen på egg endret seg ikke den siste måneden. 12 måneders engrosprisindeks på egg viser at prisene i april 2017 ligger 0,6 prosent lavere enn prisene i april 2016.

 

Produsentpriser

Fra april 2016 til april 2017 gikk produsentprisene på storfe (uten trekk for omsetningsavgiften) opp med 1,8 prosent. Den siste måneden (mars til april) har produsentprisen på storfe vært uendret.

Produsentprisindeksen på lam (uten trekk for omsetningsavgiften) viser at produsentprisen gikk ned med 9,3 prosent fra april 2016 til april 2017. Den siste måneden har produsentprisen på lam vært uendret.

12 måneders produsentprisindeks på svin viser at produsentprisen (uten trekk for omsetningsavgiften) gikk ned med 5,6 prosent fra april 2016 til april 2017. Den siste måneden har produsentprisen på svin vært uendret.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.