Hopp til hovedinnholdet

Billig mat i mars

COLOURBOX3877480_cropped.jpg

Prisen på egg er forventet å øke i neste måned. Foto: Colourbox.com.

Fra februar til mars gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge ned med 3,2 prosent, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,5 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 1,4 prosent. Splitter man opp indeksen har både matprisene økt med 1,4 prosent og prisene på alkoholfrie drikkevarer har økt med 1,4 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) har økt med 3,3 prosent i samme periode.

Samtlige hovedgrupper av mat har hatt en nedgang i prisene den siste måneden. Prisen på egg gikk mest ned med 12,4 prosent. Årsaken til den store prisnedgangen skyldes bl.a. at egg var en av varene som ble benyttet som «lokketilbud» i forbindelse med påsken. Figuren nedenfor viser siste måneds prisutvikling for hovedgrupper av mat, på KPI (totalt) og indeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer. 

matpriser mars2016.png

 

Frukt og grønt:

Prisen for varegruppen frukt og grønt gikk ned med 0,1 prosent den siste måneden. Fra mars 2015 til mars 2016 har prisen gått ned med 1,7 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper. Undergruppen «frisk frukt», hadde en nedgang i prisene på 0,1 prosent den siste måned, mens undergruppen «friske grønnsaker» hadde en prisøkning på 2,2 prosent. Undergruppen «diverse frukt og grønt» (dvs. bearbeidede/fryste/konservert frukt- og grønnsaker), hadde en nedgang i prisene på 3,5 prosent den siste måneden.

Kjøttvarer:

Prisen på kjøttvarer gikk ned med 3,8 prosent den siste måneden. I løpet av de 12 siste månedene har prisen på kjøtt økt med 1,9 prosent. Prisen på samtlige kjøttslag har økt det siste året. Storfekjøtt «biffer og fileter» økte med 6,5 prosent, prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 3,3 prosent, fjørfekjøtt har økt med 3,2 prosent, svinekjøtt har økt med 3,0 prosent og prisen på lammekjøtt har økt med 0,8 prosent. Fra februar til mars gikk prisen på samtlige dyreslag ned. Prisen på lammekjøtt gikk ned med 4,8 prosent, prisen på svinekjøtt gikk ned med 4,0 prosent, Prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» gikk ned med 2,2 prosent, prisen på fjørfekjøtt gikk ned med 3,7 prosent, mens prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 1,9 prosent.

Meierivarer:

De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 2,4 prosent. I denne perioden har prisen på smør økt med 1,0 prosent, ost har økt med 1,5 prosent, mens prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 3,5 prosent. Prisen på andre melkeprodukter har gått ned med 0,6 prosent. I mars viser indeksen for meierivarer en nedgang i forbrukerprisene på meierivarer med 1,6 prosent. Indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk ned med 1,6 prosent den siste måneden, mens indeksen for ost, smør og andre melkeprodukter gikk ned med hhv. 1,2 prosent, 2,1 prosent og 4,2 prosent.

Egg:

Forbrukerprisen på egg gikk ned med hele 8,4 prosent fra mars 2015 til mars 2016. Nedgangen skyldes i stor grad at egg ble benyttet som tilbudsvare i forbindelse med påsken. Den siste måneden gikk prisen på egg ned med 12,4 prosent. Det er forventet en økning i prisen på egg neste måned.

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer var uendret siste måned, men har de 12 siste månedene økt med 2,4 prosent. Ser man på prisutviklingen de siste 12 månedene har engrosprisen på smør gått mest opp med 2,9 prosent. Prisen på gruppen «melk, yoghurt og fløte» har økt med 2,6 prosent, mens prisen på ost har økt med 2,2 prosent.

De siste 12 månedene har engrosprisen på egg vært uendret. Engrosprisen på egg økte imidlertid den siste måneden med 0,1 prosent.

Engrospriser på kjøtt regnes i denne sammenheng som pris for hele slakt. Den siste måneden var engrosprisen på kylling, lam og svin uendret, mens prisen på storfe økte med 0,9 prosent.  I løpet av de siste 12 månedene har engrosprisen på fjørfe vært uendret, mens engrosprisen på storfe og svin har økt med hhv. 1,9 prosent og 1,6 prosent. Engrosprisen på lam har i samme periode gått ned med 0,9 prosent.

Produsentpriser

De siste 12 månedene har produsentprisen på svin og storfe økt med hhv. 5,4 prosent og 1,7 prosent, mens for lam har produsentprisen gått ned med 3,5 prosent. Den siste måneden har produsentprisen på lam og svin vært uendret, mens på storfe gikk produsentprisen opp med 1,0 prosent.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.