Hopp til hovedinnholdet

Amerikansk bakterie må stoppes på grensen

XYLEFA_3441_cropped.jpg

Kaffeplante med symptomer på Xylella fastidiosa. Foto: Maria Bergsma-Vlami, NPPO, NL.

Bakterien Xylella fastidiosa forårsaker omfattende sykdom på planter. Den er spredd til Europa med transport av planter og har allerede gjort stor skade. Nå har NIBIO, på oppdrag av Mattilsynet, utført en risikoanalyse for å vurdere om bakterien er en trussel mot planter også i Norge.

Bakterien Xylella fastidiosa er listet som karanteneskadegjører i EU. Inntil nylig har den hatt sin utbredelse i Amerika og i noen asiatiske land. I 2013 ble bakterien påvist i Italia og litt senere i Frankrike. Man antar at smitten har kommet til Europa med import av smittede kaffeplanter. Bakterien er senere påvist også i Sveits og Tyskland, men ikke på friland.

Bakterien trives i plantenes ledningsvev, nærmere bestemt i vedrørene. Når bakterien opptrer i store mengder tettes vedrørene og plantene visner, får bladskader og dør. Skumsikader og andre insekter som suger i plantenes vedrør kan overføre bakterien fra plante til plante.

Bakterien kan angripe flere viktige norske vekster som kirsebær, plomme, eik og alm. Sørover i Europa gjør bakterien nå skade i kulturplanter som oliven, sitrus, vin og steinfrukt. Mange vanlige prydplanter, trær, busker og grasarter kan angripes, til sammen mer enn 300 plantearter. 

XYLEFA_map.jpg
Utbredelsen av Xylella fastidiosa i verden. Kilde: EPPO PQR.
 

Stor skade på oliventrær

I Italia har bakterien nå gjort stor skade i olivenproduksjonen. Mange trær er blitt syke og mange flere trær er fjerna for å hindre videre spredning som et ledd i EU’s pålagte bekjempelsestiltak. 

XYLEFA_26.jpg
Oliventre i Italia angrepet av X. fastidiosa. Foto: Donato Boscia, Istituto di Virologia Vegetale del CNR, UOS, Bari (IT) - Franco Nigro, Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, Università degli Studi di Bari (IT) - Antonio Guario, Plant Protection Service, Regione Puglia (IT).

 

5424414.jpg
Eik angrepet av X. fastidiosa. Foto: John Hartman, University of Kentucky, Bugwood.org. 
5458669.jpg
Symptomer på alm angrepet av X. fastidiosa. Foto: Sandra Jensen, Cornell University, Bugwood.org.
XYLEFA_2341.jpg
X. fastidiosa – symptomer på oleander, en vanlig importert prydplante. Foto: Camille Picard (DGAL-SDQPV, FR).

Selv om de klimatiske forholdene i Norge foreløpig ikke er optimale, verken for bakterien eller for mange av vektorene (smittebærerne), konkluderer forskerne med at risikoen forbundet med Xylella fastidiosa er høy. Vertplantekretsen er stor og vokser stadig. Det samme gjelder listen over potensielle vektorer. Ganske mange vertplanter blir importert til Norge fra europeiske land til pryd -og produksjonsformål. Disse kan inneholde smitte. Prydplanter blir ofte oppbevart under frostfrie forhold om vinteren, men de står ute om sommeren. Fra terrasser og balkonger er det ikke langt til nærmeste potensielle vertplante og vektorer kan bli transportert ganske langt ved hjelp av vind. Det er mye vi ennå ikke vet om denne bakterien, både når det gjelder nye potensielle vertplanter, nye potensielle vektorer, epidemiologi og genetisk variasjon i sitt nye utbredelsesområde Europa.

For å unngå at skadegjøreren kommer til Norge med import av planter anbefaler NIBIO tiltak som visuell kontroll av vertplanter for symptomer og vektorer, testing av høyrisiko vertplanter for latent smitte og avvisning av infiserte partier.

I tillegg bør alle som reiser til utlandet kjenne til risikoen ved å ta med planter og stiklinger hjem fra feriereiser. En stikling kan være nok til å bringe nye sykdommer og skadedyr til Norge.  

Mer informasjon

Mattilsynet vil gjøre den omtalte risikovurderingen tilgjengelig på sin nettside om kort tid.

 

Les mer om problemene bakterien gir i Italia her.

Les mer hos Europas plantehelse-organisasjon (EPPO) 

EPPO bildesamling:

https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/photos

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.