Hopp til hovedinnholdet

2015: Kald sommer – god vekstsesong

kornåker markdag original j.sch.

2015 ga gode kornavlinger. Fra markdag på Apelsvoll 2015. Foto: Jon Schärer.

Kald og våt sommer med store nedbørmengder i enkelte perioder. Det viser årets statistikk fra Landbruksmeteorologisk Tjeneste - LMT. Med en tidlig vår og varm høst ble det likevel en bra vekstsesong de fleste steder, spesielt for korn.

Et utvalg av NIBIO’s målestasjoner viser at varmesummen for vekstsesongen mai – september ble mellom 92 og 110 prosent av normalen. Stasjonene fra Sogn og nordover hadde en varmesum som normalt eller mer, mens resten av Sør-Norge lå under normalen.

- Samtidig ble det en våt sommer mange steder. Samlet nedbør for perioden var opp til 240 prosent av det normale for stasjoner på Østlandet og Sørlandet. Det forteller Halvard Hole ved Landbruksmeteorologisk Tjeneste.

LMT er et prosjekt i regi av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som skaffer meteorologiske data for varslingstjenester og forskning fra de viktigste jordbruksdistriktene i landet. I 2015 ble det samlet inn data fra 86 målestasjoner. I en egen publikasjon (se vedlegg) har LMT oppsummert været i vekstsesongen 2015.

rundballer ulset foto jon schärer_cropped.jpg
En fin høst ga en god andreslått med gras i fjellbygdene. Foto: Jon Schärer.

Tidlig våronn i sør

Året startet med vintertemperaturer godt over det normale. Også i mars og april var temperaturene litt høyere enn normalt, og kombinert med lite tele la det grunnlaget for en tidlig våronn fra Trøndelag og sørover.  I mai ble det registrert betydelig mer nedbør enn vanlig ved de fleste av NIBIO’s målestasjoner. For Særheim i Rogaland og Ullensvang i Hardanger ble det satt nye nedbørsrekorder for denne måneden med henholdsvis 148 og 140 mm.

 

Kald sommer – fin høst

Både juni og juli ble kjølig, og spesielt ble gjennomsnittstemperaturen for juni betydelig under normalen landet sett under ett. Samtidig ble det mye regn. 125 prosent av normalen, med mest nedbør i Trøndelag og Nord-Norge.

Til gjengjeld ble august litt varmere enn normalt de fleste steder. Spesielt i nord, der Holt i Tromsø slo sin tidligere varmerekord med en halv grad. September ble også varmere enn normalt, mest i Trøndelag og deler av Nord-Norge. I følge MET var månedstemperaturen for landet 2,2 grader over normalen. 

Nytt kart.jpg
Grafer fra målestasjoner i ulike landsdeler viser månedsmiddel for temperatur og månedlig nedbørsum for vekstsesongen 2015 (mai – september) sammenlignet med normalverdier (1961 – 1990). Kilder: Kart fra met.no. Tabeller fra NIBIO – hentet fra publikasjon NIBIO POP.

 

Vær og klimaendringer

- LMT sine målestasjoner registrerer værdata for blant annet landbruk og forskning, som igjen brukes i tjenester som VIPS, nitrogenprognoser og vanningsinformasjon. Vi driver ikke klimaforskning, men lengre tidsserier viser at temperatur og nedbør har økt.

Det sier Halvard Hole, som gir et eksempel fra målestasjonen Apelsvoll på Toten (se tabell). For vekstsesongen mai- september har gjennomsnittstemperatur økt fra 12 til 13,2 grader. Det gjelder fra normaltemperatur 1961 til 1990, sammenliknet med perioden 2001 – 2014. For hele året har gjennomsnittstemperatur økt fra 3,6 til 5,1 grader. I de samme periodene har årsnedbøren økt fra 600 til 684 millimeter.

 

Tabell Apelsvoll:Apelsvoll tabell.jpg - Året 2015 har gitt oss en smakebit på hva vi kan forvente av fremtidens klima. Forventede temperaturøkninger kan variere gjennom året, noe vi har sett i form av en varm vår og høst, men kjølig sommer i år. Det sier forsker og leder for LMT, Berit Nordskog i NIBIO. Det samme gjelder med økt nedbør og mer styrtregn. Det vil gi spesielle utfordringer i forhold til flom og jorderosjon, påpeker hun. 

 

Utredning korn og klima

Med noen unntak ble 2015 et sjeldent godt år for korndyrkerne. Kjølige vekstforhold forlenget «buskingsperioden» i kornet, noe som er kjent for å øke avlingspotensialet. På grunn av vanskelige forhold i mai ble mye korn sådd seint i år. Men gode innhøstingsforhold i september ble redningen for mange gårdbrukere. Bortsett fra rug og bygg er avlingen den beste siden 1990, og Norske Felleskjøp sin prognose viser en tilgang på 21 prosent over gjennomsnitt de siste fem åra.

Norsk institutt for bioøkonomi har laget en utredning om «Landbruket i møte med klimaendringene». Hensikten er å beskrive effekter av endret klima og behov for tilpasning. For kornproduksjon viser NIBIO til at Norge i utgangspunktet har marginale forhold. Men klimaendringene vil sannsynligvis være positivt for vekstvilkår og gi muligheter å øke kornproduksjonen. 

- Norge er blant de få områder i Europa der landbruket kan forvente en positiv effekt av klimaendringene. Det sier forsker Wendy Waalen i NIBIO, som har vært med å skrive rapporten.

korn 2 Wendy Waalen J. SCH..JPG
Forsker Wendy Waalen. Foto: Jon Schärer.

Kan øke produksjon

Årsmiddeltemperaturen forventes å øke med cirka 2 grader frem til 2060. Økningen er størst for vinteren og minst om sommeren. Likevel vil vekstsesongen med antall døgn over 5 grader sannsynligvis bli betydelig lengre enn i dag, heter det i utredningen.

- Temperaturøkningene vil føre til at potensielt produksjonsareal for korn kan utvides, mener Waalen. Det vil også gi mulighet for tidligere såing om våren, tidligere modning og innhøsting og/eller dyrking av arter eller sorter som modner seinere og har høyere avlingspotensial.

På den andre siden blir det utfordringer med økt nedbør og ekstremvær, som vil øke risikoen for erosjon, jordpakking og oversvømmelser. I tillegg vil høyere temperatur og utvidet vekstsesong gi nye utfordringer med sykdommer, insekter og ugras som må håndteres.

- For å realisere potensialet for økt produksjon er det behov for mange ulike tiltak, påpeker Wendy Waalen med henvisning til utredningen. Det gjelder både agronomiske, tekniske og politiske tilpasninger og tiltak som kan bidra til å dempe potensielle negative, samt å forsterke potensielle positive effekter av et sannsynlig framtidig klima.

- Målet må være å ivareta og videreutvikle produksjonskapasitet, mener Waalen. Det gjelder både gjennom en bærekraftig intensivering og forsterket fokus på vinn-vinn strategier/løsninger i forhold til avling, kvalitet, lønnsomhet og miljø.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Sommeren 2015 vil bli husket som kald og våt, med store nedbørmengder i enkelte perioder. Regnet på Østlandet fra midten av august vil bli husket spesielt godt. Til tross for dette ser kornavlingene ut til å bli like høye i 2015 som i 2014.