Treteknologisk analyselab

Vi kan tilby laboratorietjenester innenfor: Trevirkets kjemiske, fysiske og mekaniske egenskaper.

STA-FTIR-GCMS. Foto: Eirik Nordhagen, NIBIO
STA-FTIR-GCMS. Foto: Eirik Nordhagen, NIBIO
KONTAKTPERSON
Medarbeidere