Regler for videre bruk og distribusjon av kartdata

NIBIO har nesten alle sine kartdata tilgjengelig på Internett. De fleste er fritt tilgjengelig, men nedlasting av Geovekst-data (Dyrkbar jord og DMK), samt Grunnkart for arealregnskap, krever passord.

Datasett som er fritt tilgjengelig, kan brukes uten vederlag i egne presentasjoner, rapporter, temakart og annet, men det skal opplyses om at dataene kommer fra NIBIO.

Hvis man benytter Geovekst-data må presentasjoner, rapporter, temakart og annet merkes med copyright Geovekst. Mer om rettigheter og Geovekst finnes under AR5.