Regler for videre bruk og distribusjon av kartdata

NIBIO har nesten alle sine kartdata tilgjengelig på Internett. De fleste er fritt tilgjengelig, men nedlasting av Geovekst-data (FKB-AR5, FKB-Dyrkbar jord og DMK) krever passord.

KONTAKTPERSON