Hopp til hovedinnholdet

Skogkalkulatorer

Her finner du kalkulatorer som estimerer eller beregner ulike parametre som bonitet, volum og treslagskifte

De fire kalkulatorene er alle tilgjengelige via lenken på denne siden og de tar for seg følgende:

  • Høydebonitet og produksjonsevne
  • Konvertering av høydebonitet ved treslagsskifte
  • Volumberegning av enkelttrær
  • Volumberegning av bestand
  • Oppdaterte produksjonstabeller. Verktøy (excel-fil) for å genere oppdaterte skogproduksjonstabeller