Hopp til hovedinnholdet

NOLTFOX

NOLTFOX (NOrdic database for Long-Term FOrest eXperiments) har nå inne ca. 12.000 forsøksfelt.

Databasen er søkbar på mange forskjellige måter. Du må rett og slett ta deg en liten rundtur i de nordiske skoger på nettet!
 
  • Hvor gammelt er det eldste forsøket i Norden?
  • Hvor mange forsøk over 600 moh.?
  • Hva med fremmede treslag, min kjære Larix decidua eller Abies alba? -er det mange forsøk med dem - og hvor ligger de?
  • Hva med myrgrøfting og naturlig gjenvekst.
  • Sammenlikninger mellom treslag
Som de fleste databaser vil det være behov for oppdatering og oppretting av feil. Det er nedlagt stort arbeid på å samordne klassifisering. Det er ikke sikkert at du klarer å finne dine favorittforsøk med en gang, men søkemulighetene er mange.
 
Vi trenger hjelp til å gjøre databasen bedre, så kom med tilbakemeldinger og forslag. Håpet er at databasen skal bli et hjelpemiddel for å bedre oversikten i de enkelte land, men først og fremst at den kan stimulere til bedre utnyttelse av eksisterende forsøk, stimulere til økt samarbeid og sampublisering innen Norden og nye samarbeidsprosjekt. Det er SNS som har finansiert deler av arbeidet.