Dokumentasjon av setrer i drift

Her finner man en beskrivelse av datasettet Setrer i drift som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

Kartet viser setrer i drift som fekk tilskot gjennom Regionalt miljøprogram (RMP) i 2008. 

Datasettet inneholder følgende kartlag (attributter/egenskapsnavn i datasettet):

  • Dyreslag
  • Setertype
Dyreslag i beitelaget (Attributt: Dyreslag_k)
Verdi Tekst R G B
K Ku 0 99 49
G Geit 255 243 2
KG Ku og geit 158 99 41

Setertype (Attributt: SETER_TYPE)

Verdi Tekst R G B
E Enkeltseter 0 0 255
F Fellesseter 255 0 0

Datasettet inneholder dessuten følgende egenskaper:

Egenskap Forklaring
DYRESLAG Forklaring
FYLKE Fylke
KOMMUNE Kommunenavn
KOMMUNENR Kommunenr
OMRADE Setergrend
SETERID Identifikator
SETERNAMN Navn på seter

Tjenester