Dokumentasjon av Dyrkbar jord

Her finner man en beskrivelse av datasettet Dyrkbar jord som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

Datasettet inneholder følgende egenskaper (temalag/attributter/klasser):

Dyrkbar jord (Attributt: ARDYRKING)
Verdi Tekst Forklaring
82 Dyrkbar jord Areal som egner seg for oppdyriking til fulldyrka jord
Endret etter 2008 (Attributt: ENDRETETTER2008)
Verdi Tekst Forklaring
1 Endret etter 2008 Arealtilstand er endret etter 2008 som følge av ajourhold av AR5
0 Ikke endret Arealtilstand ikke endret etter 2008
Egenskap Klasse Klassebeskrivelse R G B Symbol
Dyrkbar jord 82 Dyrkbar jord 255 84 39 Skravur
Endret etter 2008 1 Endret etter 2008 255 50 50 Heldekkende
Endret etter 2008 0 Ikke endret 100 0 0 Heldekkende

Tjenester