Dokumentasjon av CORINE Land Cover

Her finner man en beskrivelse av klassene i CORINE Land Cover dataene som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere

Tjenester