Dokumentasjon av beitebruk

Her finner man en beskrivelse av datasettet Beitebruk som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

KONTAKTPERSON
Datasettet Beitebruk viser dyreslag og antall dyr sleppt på beite i beiteområder til organiserte beitelag. Datasettet er fremstilt i målestokk  1:50 000 med kobling til registeret Organisert beitebruk hos Landbruksdirektoratet.

Datasettet dekker omlag 80 prosent av de organiserte beitelagene i Norge.

Datasettet inneholder følgende kartlag (attributter/egenskapsnavn i datasettet) med tilhørende tegneregler:

Dyreslag i beitelaget (Attributt: Dyreslag)

Verdi Tekst R G B
Sauelag Hvis teksten kun inneholder verdien «Sau» 249 232 89
Storfelag Hvis tekstfelt kun inneholder verdien «Storfe» 89 129 65
Blandingslag Hvis tekstfelt kun inneholder verdien «Geit» og/eller verdien «Sau» og/eller verdien «Storfe» 220 174 115

Sau sleppt på beite (Attributt: Ant_sau)

Verdi Tekst R G B
1 - 500 Mellom 1 og 500 246 227 63
500 - 1500 Mellom 501 og 1500 247 188 74
1500 - 2500 Mellom 1501 og 2500 220 174 115
2500 - 3500 Mellom 2501 og 3500 132 186 24
3500 - 500 Mellom 3501 og 5000 145 94 15
Over 5000 Over 5000 13 93 23

Lam sleppt på beite (Attributt: Ant_lam)

Verdi Tekst R G B
1 - 500 Mellom 1 og 500 246 227 63
500 - 1500 Mellom 501 og 1500 247 188 74
1500 - 2500 Mellom 1501 og 2500 220 174 115
2500 - 3500 Mellom 2501 og 3500 132 186 24
3500 - 500 Mellom 3501 og 5000 145 94 15
Over 5000 Over 5000 13 93 23

Antall sau og lam sleppt på beite (Attributt: Ant_saulam)

Verdi Tekst R G B
1 - 500 Mellom 1 og 500 246 227 63
500 - 1500 Mellom 501 og 1500 247 188 74
1500 - 2500 Mellom 1501 og 2500 220 174 115
2500 - 3500 Mellom 2501 og 3500 132 186 24
3500 - 500 Mellom 3501 og 5000 145 94 15
Over 5000 Over 5000 13 93 23

Storfe sleppt på beite (Attributt: Ant_storfe)

Verdi Tekst R G B
1 - 500 Mellom 1 og 500 246 227 63
500 - 1500 Mellom 501 og 1500 247 188 74
1500 - 2500 Mellom 1501 og 2500 220 174 115
2500 - 3500 Mellom 2501 og 3500 132 186 24
3500 - 500 Mellom 3501 og 5000 145 94 15
Over 5000 Over 5000 13 93 23

Geit sleppt på beite (Attributt: Ant_geit)

Verdi Tekst R G B
1 - 500 Mellom 1 og 500 246 227 63
500 - 1500 Mellom 501 og 1500 247 188 74
1500 - 2500 Mellom 1501 og 2500 220 174 115
2500 - 3500 Mellom 2501 og 3500 132 186 24
3500 - 500 Mellom 3501 og 5000 145 94 15
Over 5000 Over 5000 13 93 23

Prosent sau tapt på beite (Attributt: Tprs_sau)

Verdi Tekst R G B
0 - 4 % Mellom 0,1 og 4 prosent 249 239 151
5 - 6 % Mellom 5 og 6 prosent 247 199 9
7 - 8 % Mellom 7 og 8 prosent 247 143 65
9 - 12 % Mellom 9 og 12 prosent 238 20 92
13 - 20 % Mellom 13 og 20 prosent 220 4 57
Over 20 % Over 20 prosent 124 87 111

Prosent lam tapt på beite (Attributt: Tprs_lam)

Verdi Tekst R G B
0 - 4 % Mellom 0,1 og 4 prosent 249 239 151
5 - 6 % Mellom 5 og 6 prosent 247 199 9
7 - 8 % Mellom 7 og 8 prosent 247 143 65
9 - 12 % Mellom 9 og 12 prosent 238 20 92
13 - 20 % Mellom 13 og 20 prosent 220 4 57
Over 20 % Over 20 prosent 124 87 111

Prosent sau og lam tapt på beite (Attributt: Tprs_sl)

Verdi Tekst R G B
0 - 4 % Mellom 0,1 og 4 prosent 249 239 151
5 - 6 % Mellom 5 og 6 prosent 247 199 9
7 - 8 % Mellom 7 og 8 prosent 247 143 65
9 - 12 % Mellom 9 og 12 prosent 238 20 92
13 - 20 % Mellom 13 og 20 prosent 220 4 57
Over 20 % Over 20 prosent 124 87 111

Prosent storfe tapt på beite (Attributt: Tprs_storfe)

Verdi Tekst R G B
0 - 4 % Mellom 0,1 og 4 prosent 249 239 151
5 - 6 % Mellom 5 og 6 prosent 247 199 9
7 - 8 % Mellom 7 og 8 prosent 247 143 65
9 - 12 % Mellom 9 og 12 prosent 238 20 92
13 - 20 % Mellom 13 og 20 prosent 220 4 57
Over 20 % Over 20 prosent 124 87 111

Prosent geit tapt på beite (Attributt: Tprs_geit)

Verdi Tekst R G B
0 - 4 % Mellom 0,1 og 4 prosent 249 239 151
5 - 6 % Mellom 5 og 6 prosent 247 199 9
7 - 8 % Mellom 7 og 8 prosent 247 143 65
9 - 12 % Mellom 9 og 12 prosent 238 20 92
13 - 20 % Mellom 13 og 20 prosent 220 4 57
Over 20 % Over 20 prosent 124 87 111

Tal sau og lam per km² tilgjengeleg areal (Attributt: Sau_perkm2)

Verdi Tekst R G B
0 - 25 Mellom 0 og 25 per km² 247 113 214
26 - 50 Mellom 26 og 50 per km² 173 89 148
51 - 75 Mellom 51 og 75 per km² 123 89 90
76 - Over 75 per km² 99 8 24

Datasettet inneholder dessuten følgende egenskaper:

Egenskap Forklaring
Org_nr Organisasjonsnummer
Beiteomrad Beiteområde
Namn Beitelagsnamn
Regkomm Kommunen beitelaget er registrert i
Beitekomm Kommunen beitelaget har beite i
Ant_medlem Tal medlemmar i beitelaget
Beiteaar Kva år data gjeld for
Beitefylke Beitefylke
Regfylke Registreringsfylke
Landareal Landareal (km²). Vatn, hav, bre, tettsted og dyrka mark er ikkje rekna med
Tilgj_areal Tilgjengeleg areal for beite (km²). Vatn, hav, bre, tettsted, dyrka mark, bart fjell og blokkmark er ikkje rekna med.
Prs_skog Prosent skog av tilgjengeleg areal
Tap_sau Tal sau tapt på beite
Tap_lam Tal lam tapt på beite
Tap_saulam Tal sau og lam tapt på beite
Tap_storfe Tal storfe tapt på beite
Tap_geit Tal geit tapt på beite

Tjenester