Hopp til hovedinnholdet

Mindre avløpsanlegg

www.avlop.no er en informasjonsside for mindre avløpsanlegg, primært omfattet av kapittel 12 (<50 pe) i forurensningsforskriften. Informasjonen på nettsiden retter seg både mot saksbehandlere for mindre avløpsanlegg i kommunene, prosjekterende og utførende aktører i fht. mindre avløpsanlegg, samt privatpersoner som skal etablere eget avløpsrenseanlegg.

Innholdet er delt inn i fem hovedtemaer:

  • Veiledning til kommunene
  • Hvordan velge avløpsløsning
  • Beskrivelse av ulike renseløsninger
  • Dokumentasjonskrav for renseløsninger
  • VA i hytte-/fritidsbebyggelse