Veiledning reindrift

Her finner du veiledere for ajourholdsløsningen for reindriftskart. Vedleggene oppdateres ved behov.

For spørsmål knyttet til Reindriftsklienten kan følgende epostadresse benyttes:
 

Siste versjon av ajourholdsløsningen  for reindriftskart ble publisert 31. januar 2023.

Nedenfor finner du veiledere for bruk av ajourholdsløsningen. Det er også lenke til opplæringsvideoer på Youtube hos Landbruksdirektoratet.

NB: Det anbefales å bruke nettleser Google Chrome! Løsningen vil sannsynligvis fungere også i andre  nettlesere, som Edge, Mozilla Firefox, Safari, o.l., men er kun testet grundig i Chrome.

 

Veileder - Ajourhold av reindriftens arealbrukskart, 20.1.2023

2.856 MB pdf

Veileder for Statsforvalter – Kvalitetssikring og ajourhold av adm. grenser i reindriftens arealbrukskart, 20.1.2023

1.82 MB pdf