Veiledning reindrift

Her finner du veileder for ajourholdsløsningen for reindriftskart. Vedlegget oppdateres ved behov.

KONTAKTPERSON
For spørsmål knyttet til Reindriftsklienten kan følgende epostadresse benyttes: