Veiledning arealrapport

Her er veiledning for bruk av Arealrapporten i arealinformasjonsfanen i Kilden.

KONTAKTPERSON

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten