Hopp til hovedinnholdet

Jordbrukets prisindeks

En del jordleiekontrakter med videre er knyttet opp til utviklingen i jordbrukets prisindeks. Indeksen har 2015 som basisår (= 100).

Vi vil anbefale at denne indeksen for prisutviklingen for jordbruksprodukter (inntektssiden) anvendes for kontrakter som refererer til jordbrukets prisindeks.

Samtidig minner vi om at mange kontrakter regulerer avtalene på andre måter. Noen har knyttet leien opp til prisutviklingen for det mest aktuelle produktet. Andre har tatt hensyn til at også kostnadsiden endres og derfor knyttet reguleringen opp til utviklingen i et resultatmål. Enkelte benytter konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå og noen har klausuler om reforhandlinger.

Jordbrukets prisindeks eksisterte fra driftsåret 1925/1926 til 2002. Fra 2003 ble de årlige indeksberegningene overført og samordnet med indeksberegningene fra Budsjettnemnda for jordbruket.
 
Volum- og prisindeksar
 
2023**133
2022*126
2021115
2020109
2019103
2018105
2017103
2016103
2015100
201496
201392
201290
201186
201083
200982
200877
200774
200670
200569
200468
200370
200269
200169
200068
199969
199871
199770
199670
199570
199474
199373
199276
199177
199076
198975
198873
198772
198670
198564
198460
198356
198255
198152
198048
197945
197843
197741
197637
197532
197428
197325
197224
197123
197023
196922
196821
196721
196620
196520
196418
196317
196217
196117
196016
 

  * = Foreløpig regnskap
** = Budsjett
 
I tabellen over er prisutviklingen for jordbruksprodukter i henhold til «jordbrukets volum- og prisindeks» vist inklusive tilskudd (2015 = 100). Budsjettnemnda for jordbruket kaller det nest siste året for foreløpig regnskap, mens anslaget for inneværende år er et budsjettanslag der årets avtalte målprisøkninger inngår. Det vil kunne komme justeringer i indeksseriene senere, men det vil vanligvis gjelde foreløpig regnskapsår og budsjettanslaget. Et budsjettanslag treffer sjelden helt.