Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark har rundt 536 000 dekar jordbruksareal og er det fylket som har minst jordbruksareal i landet vårt. Det utgjør bare 0,7 % av det totale arealet i Troms og Finnmark. Det produseres grovfôr på nesten alt arealet. Troms og Finnmark er de fylkene i landet der størst del av jordbruksarealet går ut av produksjon.

Tabellen nedenfor viser hvor mange prosent av fulldyrka og overflatedyrka jordbruksareal i AR5 som er jordsmonnkartlagt i hver enkelt kommune. For kommuner med mer enn 50 % kartlagt areal finnes det også  jordsmonnstatistikk  på denne siden. Jordsmonnstatistikken viser prosentvis utbredelse av ulike jordegenskaper i kommunen, som erosjonsrisiko, jordkvalitet og dreneringsbehov. Her finner du også opplysninger om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen. 

KommuneKommunenummerProsent jordsmonnkartlagt av fulldyrka og overflatedyrka areal i AR5
Tromsø540130,5
Harstad, Hárstták54021,6
Alta540312,3
Vardø54040,0
Vadsø54050,0
Hammerfest54064,3
Kvæfjord54110,2
Tjeldsund54120,2
Ibestad54130,0
Gratangen54147,3
Lavangen, Loabák541570,5
Bardu541649,9
Salangen54171,9
Målselv541871,9
Sørreisa541978,5
Dyrøy54200,0
Senja54210,4
Balsfjord54222,3
Karlsøy54231,2
Lyngen54240,3
Storfjord, Omasvuono, Omasvuotna54250,5
Gáivuotna, Kaivuono, Kåfjord54260,3
Skjervøy54270,0
Nordreisa, Raisi, Ráisa54283,0
Kvænangen54291,2
Kautokeino, Guovdageaidnu54300,0
Loppa54320,5
Hasvik54330,0
Måsøy54340,0
Nordkapp54355,2
Porsanger, Porsanki, Porsáŋgu54361,6
Karasjok, Kárášjohka54378,5
Lebesby54381,5
Gamvik54392,3
Berlevåg54400,0
Tana, Deatnu54410,5
Nesseby, Unjárga54420,0
Båtsfjord54430,0
Sør-Varanger54440,1

 

Hvert år utføres heldekkende jordsmonnkartlegging i noen utvalgte kommuner. De fleste kommuner vil etter en slik avsluttet kartlegging ha fått fra 80 til nær 100 % av jordbruksarealet kartlagt. Nydyrket areal etter avsluttet kartlegging vil vanligvis ikke blir kartlagt. De fleste år ajourføres i tillegg noen få kommuner som ble kartlagt på 80 og begynnelsen av 90 tallet for å få med nye arealer og for å rette opp evt. feil.

Mellom 2006 og 2016 ble det utført en utvalgskartlegging  av jordbruksarealer i hele Norge. Utvalgskartleggingen er basert på et forhåndsdefinert 9x9 km rutenett der det er etablert 0,9 km² store flater (såkalte AR 9x9-flater) som jordsmonnkartlegging utføres på. Kartleggingen la grunnlaget for å utarbeide en nasjonal statistikk for jordsmonnet i Norge. Dette er grunnen til at de fleste kommuner i Norge har en liten prosent jordsmonnkartlagt areal. I tillegg har NIBIO hatt begrensede oppdrag i noen kommuner, f.eks. i forbindelse med veiutbygging, kartlegging med tanke på oppstart av nye produksjoner m.m.

2000-2006_Vadsoe_by_Vadsoe_kommune_Finnmark.jpg
Selv om over 30 av jordbruksarealet i AR5 ikke er med i søknader om produksjonstilskudd, er det også arealer som tas i bruk igjen, som på dette bildet. Foto: Oskar Puschmann, NIBIO