Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

ruccula aquaponic
Norsk helårsproduksjon av ruccola i aquaponisk dyrkingssystem i veksthus


Forskningsstasjonen NIBIO Landvik har et aquaponisk dyrkingssystem i veksthus der det i samarbeid med næringen testes ut hvilke plantesorter som egner seg for slik produksjon.

Systemet baseres på produksjon av planter sammen med fisk (ørret) i vannkultur i et resirkulert system der fisk tar ut næring fra fiskefôr og tilfører sine avfallasstoff som gjødsel til plantene.

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om bærekraftig og økonomisk lønnsom produksjonsmetode for helårsproduksjon av ruccola i aquaponisk system.

INAKTIV Sist oppdatert: 11.06.2018
Slutt: des 2018
Start: jan 2018
20160924_120528

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Biodegradable mulch film from rest raw materials.

In agricultural production of vegetables there is a challenge of competition between food plants and weeds. Use of herbicides has been the most actual treatment against weeds, but is now on its way out, due to environmental concerns. The idea of a spray-able biodegradable mulch film is that it should be possible to spray the mulch close to the plants at planting or after planting to make a physical barrier against weeds. 

INAKTIV Sist oppdatert: 10.10.2017
Slutt: des 2017
Start: jan 2014