Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

HCV talk Biotechnology Havana 2017 Dec 6, 2017-bilde
SmartVac - Next Generation Viral Hepatitis B and C vaccine development in plantsand algae using advanced biotechnological tools


Hepatitis B (HBV) and C viruses (HCV) infect the human liver, triggering persistent inflammation and eventually cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HCC), the second leading cause of cancer-related mortality worldwide. Currently, more than 500 million people are chronically infected with HBV or HCV and at high risk of developing end stage liver disease and HCC.

INAKTIV Sist oppdatert: 02.11.2022
Slutt: des 2023
Start: juni 2019
Project image

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Managing free-living plant parasitic nematodes in potato, vegetables, strawberry and cereals using Patch dynamics in Norway


Plant-parasitic nematodes are microscopic roundworms and many species feed on plant roots, thereby disrupting water and nutrient uptake and affecting plant yield. Global annual losses to crop production are estimated to be in excess of $80 billion. Since the middle of the last centuary control of plant-parasitic nematodes has relied upon synthetically pr|oduced nematicides most of which have very broad toxicological properties and are hazardous to humans, domestic animals, fish and the environment in general.  

INAKTIV Sist oppdatert: 17.02.2021
Slutt: sep 2022
Start: jan 2017
Tetra SAG26_Tetra-004_ch00.jpg

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Algae to Future (A2F) - Alger for fremtiden


Med mikroalger som utgangspunkt vil forskerprosjektet «Alger for fremtiden - A2F» undersøke algenes potensial til å produsere høykvalitets proteiner, flerumettede fettsyrer og karbohydrater til fremtidens matfat. Vi vil kombinere fagkunnskap om dyrking og optimalisering av mikroalgers biomassekomposisjon i lab- og pilotskala, med erfaringen til bl.a. profesjonelle bakere, ølbryggere og fiskefôrprodusenter. Slik legger vi grunnlaget for en felles innovasjonsplattform for fremtidens bærekraftige norske algeindustri.

INAKTIV Sist oppdatert: 20.01.2022
Slutt: mai 2022
Start: apr 2017