Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Project image
Improved monitoring and control of wireworms (Coleoptera: Elateridae) in Norwegian potato production


Wireworms are soil-dwelling larvae of click beetles, of which some are important pests of crops like potatoes, cereals and root crops. In potato tubers and root crops, the larvae reduce yield and quality by making holes, tunnels or surface wounds and scars. Until the 1990s, wireworm control relied mainly on the use of synthetic insecticides. Most of these are now banned, mainly due to environmental and health issues. In Norway, damage from wireworms has so far been a minor problem, but are now increasing at an alarming rate. However, updated knowledge of which wireworm species that are most damaging in Norwegian potato production, their life-cycles and host preferences, are lacking. At present, direct and effective pest control tools are missing, and alternative methods to reduce the wireworm populations are needed.

INAKTIV Sist oppdatert: 31.12.2022
Slutt: des 2022
Start: mars 2019
ef-20120812-142429

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

ECRUSLI: Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker


Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er en ugrasart som er et økende problem i Norge. Ugresset har spredd seg de seinere årene fra områder nær Oslofjorden og har etablert fra Aust-Agder i sør til Hedmark i nord. Godt tilpassa biotyper i Østfold og Vestfold konkurrerer i dag godt i vårkorn og kan gi store avlingstap. Avlingstapet i mindre konkurransedyktige kulturer som grønnsaker vil være mye høyere enn i korn. Rådgivere og bønder hevder at de har problemer med å kontrollere hønsehirse selv med effektive plantevernmidler tilgjengelige. I motsetning til Norge, er hønsehirse ikke ansett som et stort problem i vårkorn i andre nordiske land.

INAKTIV Sist oppdatert: 24.03.2021
Slutt: des 2020
Start: mars 2017