Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

20030730ef0198-korn-utdrag
Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high and stable quantities for milling in the forthcoming decades (MATHVETE)


This project aims to improve the quality of Norwegian wheat used for milling to secure high and stable production in forthcoming decades under more challenging climatic conditions. Increasing wheat production for milling is the most efficient way to achieve increased domestic food production in Norway and it will strengthen the competitiveness in the agricultural sector.

INAKTIV Sist oppdatert: 10.12.2020
Slutt: mars 2023
Start: jan 2019
Project image
Innovative løsninger for økt lønnsomhet i grøntnæringa - TEKNOBÆR


De to største utfordringene norsk grøntnæring står ovenfor, er høye arbeidskostnader og stabilt høye avlinger av god kvalitet. Det skjer en rask teknologisk utvikling i og rundt landbruket. Bruk av avansert teknologi, inkludert robotisering til for eksempel behovsprøvd gjødsling, vanning og plantevern og ved innhøsting er ikke lengre framtiden, det er på full fart inn i internasjonalt landbruk.

INAKTIV Sist oppdatert: 09.12.2022
Slutt: des 2020
Start: jan 2017