Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

DSCN0914

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

AC/DC-weeds: Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds


Målsetningen med prosjektet AC/DC-weeds er å utvikle metoder for bærekraftig kontroll av flerårig vandrende ugras (rotugras) som kveke, åkerdylle og åkertistel i landbruket. Målet er å redusere behovet for intensiv jordarbeiding som pløying og å finne alternativer til bruk av ugrasmiddelet glyfosat. Nye metoder for bærekraftig kontroll av rotugras krever at en kombinerer flere typer av både forebyggende og direkte bekjempingstiltak. Kunnskap fra prosjektet vil formidles til viktige målgrupper som rådgivere, bønder og andre relevante mottakere. Rostock Universitet (Tyskland) ved Prof. Dr. Bärbel Gerowitt er prosjektkoordinator. NMBU ved Prof. Dr. Lars Olav Brandsæter administrerer aktiviteten i Norge.

INAKTIV Sist oppdatert: 31.10.2022
Slutt: feb 2022
Start: mars 2019
Project image
GrateGrass: Integrert ugrasbekjemping for økt avling og lønnsomhet i grovfôrproduksjonen


Det er et mål i Norge å øke grovfôrproduksjon. Ugras i grasmark kan avhengig av mengde og hvilke arter som dominerer, redusere grovfôravlingen og redusere eller øke kvaliteten på fôret. Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle integrerte ugrastiltak som opprettholder høye grovfôravlinger med minst mulig bruk av plantevernmidler. Hovedhypotesen er at ugrasbekjempelse i fornyingsfasen reduserer på behovet for plantevernmidler i de påfølgende engårene og vil føre til økt avling og bedre lønnsomhet.

INAKTIV Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: apr 2018
Start: mai 2014