Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Project image
Bladsjukdommer i norsk hvete


Vi har sett en alarmerende skift i balansen av sopp patogene i de siste 3 årene. Bladsjukdommer kan redusere hveteavlinger betydelig. Soppsjukdommer på hveteblader inkluderer hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk, mjøldogg, og i de siste årene, gulrust. Vi har dokumentert at hveteaksprikk har vært den dominerende arten på hveteblader fra 2005 til 2014, men vi vet fra andre europeiske land at dominerende sopparter kan skifte raskt over tid. Hveteaksprikk har forsvunnet fra Sverige, Danmark, Tyskland og Stortbritania i løpet av de siste 20 år og ble erstattet av hvetebladprikk. Ulike sopper behøver ulike tiltak.  Med hensyn til optimal bruk av plantevernmidler og resistensforedling er det avgjørende å vite hvilke sopparter vi har og hvilke arter vi kan forvente i framtiden. Vi ønsker å gjennomføre en systematisk kartlegging av de ulike sopparter på høst- og vårhveteblader over to år. Samtidig skal vi sammenstille ulike dyrkningsfaktorer som jordtype, hvetesort, jordarbeiding og næringsstoffnivå av planter fra de samme åkrene for å bestemme mulige faktorer som kan påvirke hvilke bladsjukdommer vi kan forvente i framtidig hvetedyrking. Basert på resultatene skal vi utvikle anbefalinger for optimale dyrkningsstrategier for ulike områder.

INAKTIV Sist oppdatert: 01.11.2018
Slutt: des 2018
Start: jan 2017