Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

Utredning om vannmiljøtiltak: Barrierer for gjennomføring av vannmiljøtiltak

INAKTIV SIST OPPDATERT: 03.08.2023
Slutt: mars 2022
Start: nov 2021

Formålet med utredningen er å utvikle kunnskap om gårdbrukernes motivasjon til å gjennomføre vannmiljøtiltak samt andre faktorer som kan skape barrierer eller muligheter for økt gjennomføring av tiltak. 

Start- og sluttdato 01.11.2021 - 01.03.2022
Prosjektleder Kamilla Skaalsveen
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Jord og arealbruk

Utredningen vil belyse hvilke faktorer somhar bidratt til at gårdbrukerne har gjennomført vannmiljøtiltak, og årsaker til at ikke enda flere gårdbrukere gjennomfører tiltak. Ulike motivasjonsfaktorer må tas i betraktning, for eksempel økonomisk motivasjon, tilgang til kunnskap og informasjonom tiltaket, effekten av tiltaket og gårdbrukerens miljøengasjement.