Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Utkast til skjøtselsplan for helhetlig kulturlandskap, Sølen landskapsvernområde, Rendalen kommune, Innlandet Fylke

INAKTIV SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: des 2022
Start: juni 2020

Utkastet til skjøtselsplan for det helhetlige kulturlandskapet i Sølen landskapsvernområde i Rendalen er utarbeidet på oppdrag fra verneområdestyret for Sølen. Denne rapporten inneholder både en Generell Del (Bele et al. 2017) og en Spesiell Del utarbeidet spesifikt for Sølen landskapsvernområde.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.06.2020 - 10.12.2022
Prosjektleder Bolette Bele
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Kulturlandskap og biomangfold

I Generell Del beskrives det nærmere hva ei skjøtselsplan er og hva den inneholder. Det er også beskrevet en rekke kulturavhengige naturtyper som er vanlige i fjellet, og kva slags hensyn man må ta i forhold kulturminnene når restaurerings- og skjøtselstiltak skal planlegges og settes i gang. Spesiell Del beskriver tilstanden og verdiene ved et utvalg av setrene i Sølen mer spesifikt, slik som forvaltingsstatus, brukshistorien til landskapet, registrerte kulturminner, kulturavhengige naturtyper og det biologiske mangfoldet. Det er valgt ut referanseområder for de ulike naturtypene som ble regsitrert i området, og definert bevaringsmål, beskrevet skjøtselsbehov og gitt forslag til ei prioritert tiltaksliste.