Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Robuste skogplanter

Foto: Inger Sundheim Fløistad
INAKTIV SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: mars 2024
Start: apr 2021

Den meste av granskogen i Norge forynges ved planting, og robuste skogplanter er viktig for en vellykket foryngelse. Utfordringene i Trøndelag har blant annet vært stor avgang på grunn av vinterslitasje/vintertørke knyttet til lite snødekke, ustabile temperaturer og lange perioder med kalde tørre østavinder.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.04.2021 - 31.03.2024
Prosjektleder Inger Sundheim Fløistad
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Skoggenetikk og foryngelse
Samarbeidspartnere Statskog, Skogfrøverket, Fagrådet for skogplanteskolene, Skogplanter Midt-Norge og Skogplanter Østnorge

Hyppigere forekomst av ekstremvær i vekstsesongen (tørke & nedbør) setter også store krav til plantenes etableringsevne. Det er derfor behov for planter som etablerer nye røtter raskt etter utplanting og planter med tilpasset vekstrytme, både i topp og rot.

Prosjekt er et samarbeid mellom forskningsteam i NIBIO, Statskog, Skogfrøverket, Skogplanter Midt-Norge (SPMN), Skogplanter Østnorge og Fagrådet for skogplanteskolene. Gjennom prosjektet på NIBIO Steinkjer er Ishita Ahuja ansatt som post doc.