Hopp til hovedinnholdet

Rester av ugrasmiddel (Clopyralid) og giftige plantestoffer (Pyrrolizidine Alkaloids) i norsk honning

INAKTIV SIST OPPDATERT: 13.09.2023
Slutt: des 2023
Start: jan 2023

Sammendrag

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2023 - 31.12.2023
Prosjektleder Zahra Bitarafan

Rapsåkre (Brassica napus) blir ofte sprøytet med herbicidet Matrigon 72 SG, som inneholder det aktive stoffet klopyralid. Dette kan medføre at innholdet av klopyralid i honning overskrider den akseptable maksimale restkonsentrasjon (MRL-verdi). I Så fall vil det true produksjonen av nok honning som ikke er helseskadelig. Plantegiftstoffer av typen pyrrolizidine alkaloider (PA) fra PA-produserende planter som f.eks. Landøyda og dikesvineblom (Senecio spp.) kan også finnes igjen i honning. Det kan også utgjøre en helserisiko. I dette forprosjektet, vil vi måle innholdet av klopyralid og PA in norske honningprøver. Hvis de to forbindelsene blir funnet i betydelige mengder og innholdet av klopyralid overskrider MRL-verdien, vil dette forprosjekt danne grunnlag for en full prosjektsøknad. I den vil vi belyse årsakene til at disse uønskede stoffene opptrer i norsk honning, og hvordan det kan unngås.

Hovedformål: Hovedformålet er å sikre høy kvalitet på norsk honning uten rester av ugrasmidler og giftige plantestoffer.