Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Persistens av plantevernmidler og effekt på mikrobiell funksjonalitet i jord i norsk bærproduksjon

INAKTIV SIST OPPDATERT: 20.05.2022
Slutt: des 2019
Start: mars 2017

Jordbær er en av de mest sprøyteintensive kulturene i Norge og det gjøres hyppigere funn av plantevernmidler i norske jordbær enn i importerte jordbær. I 31 prøver av norske frilandsjordbær ble det i 2016 gjort 104 funn av soppmidler. Utgjør plantevernmiddelbruken i jordbærfelt i Norge en miljørisiko? 

Hovedmål:

Skaffe mer kunnskap om opptak, persistens og nedbryting av soppmidler brukt i jordbær i ulike klimasoner i Norge for å kunne vurdere tiltak for å redusere omfanget av rester i produkter, jord og vann. 

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.03.2017 - 31.12.2019
Prosjektleder Marit Almvik
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi
Samarbeidspartnere NIBIO, NLR Viken, NLR Trøndelag og Gartnerhallen
Totalt budsjett 2 148 000 NOK
Finansieringskilde Landbruksdirektoratet

Prosjektet undersøker soppmidler og nedbrytningsprodukter av disse som kan være persistente i miljøet og kan akkumulere og utgjøre en miljørisiko på mikrobiell funksjonalitet, resistensutvikling hos sopp og gradvis utlekking til vannmiljø. Resultatene vil kunne gi praktikere økt kunnskap om hvilke plantevernmidler som bør brukes med forsiktighet med tanke på persistens og mulige effekter på jordkvalitet, spredning i miljøet og resistensforebygging hos gråskimmelsopp. Feltstudiene våre er lagt til jordbærfelt i to ulike klimasoner i henholdsvis Østfold og Trøndelag.

 

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

OBJECTIVES • Gain a better understanding of the fate of pesticides in the environment by also screening and detecting their metabolites • Predict and detect pesticide metabolites in soils using high resolution accurate mass (HRAM) tools; Thermo Q Exactive orbitrap and Compound DiscovererTM software. HIGHLIGHTS • We present in silico metabolism simulation to predict fungicide metabolites in soil • We present a screening method for 800 pesticides and metabolites in soil and food, exemplified with soil samples from strawberry field degradation studies (including fluopyram, boscalid and pyraclostrobin and others) • We address the lack of molecular formulas for known metabolites in current databases as an obstacle in establishing HRAM screening methods