Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for kart og statistikk

Hesteforsk: Økt forståelse og visualisering av samfunnsøkonomiske effekter av hestenæringen: Utvidet modell for hestenæringen i Sverige og Norge

Foto: Grete Stokstad
INAKTIV SIST OPPDATERT: 29.03.2023
Slutt: des 2023
Start: apr 2021

Prosjektet "Hesteforsk" vil gi oppdatert statistikk og kunnskap om den økonomiske betydningen av hestesektoren nasjonalt i Norge og Sverige. 

Eksternt prosjektnettsted Prosjektets hovednettside
Start- og sluttdato 01.04.2021 - 31.12.2023
Prosjektleder Tobias Heldt, Högskolan Dalarna
Prosjektansvarlig, NIBIO Grete Stokstad
Divisjon Divisjon for kart og statistikk
Avdeling Landskapsovervåking
Finansieringskilde Norges forskningsråd og Stiftelsen hästforskning

Prosjektet kan deles i to arbeidsområder:

  • Hestenæringen i sifre. Hensikten med arbeidet er å vise den økonomiske betydningen av hestesektoren. Vi vil samle tilsvareden informasjon for Norge som i dag finnes for Sverige på siden "Hästnäringen i siffror" (se lenke til venstre). Det innebærer at vi bygger en tilvarende sektormodell for Norge. Den svenske delen av prosjektet er knyttet til oppdatering og videre arbeid med deres modell "Hästnäringen i siffror".  Vi vil også kunne sammenligne sektorene på tvers av landende, og for områder innen landene. 
  • Suksessfaktorer. Vi vil undersøke suksessfaktorer for hesterelaterte bedrifter innen regioner av landene og på tvers av landene. Dette innebærer en spørreundersøkelse til et bredt utvalg bedrifter innen Sverige og Norge, men også en analyse av økonomiske data for et mindre utvalg bedrifter. 

Totalt sett vil prosjektet bidra til å vise hestesektorens samfunnsøkonomiske betydning ved strategiske beslutninger, lokalt, regionalt eller på nasjonalt nivå.

Cecilie Skaug fra Norsk Hestesenter, Marius Lundstein fra Det Norske Travselskap og andre representanter fra hestesektoren i Sverige sitter i referansegruppa til prosjektet.

I vår sender vi ut to spørreundersøkelser:

En er rettet mot foretak som driver med hest. Dette gjelder travtrenere og ulike typer hestesentre. Hensikten med undersøkelsen er å få inn data for å kunne analysere suksessfaktorer for bedrifter, men også å få innsikt i dagens situasjon for foretakene. 

Den andre er rettet mot personer som driver med hest/hesteaktiviteter men som selv ikke eier hest. Hensikten er å samle data om utgifter knyttet til ulike typer hest og hesteaktiviteter. Denne spørreundersøkelsen er ikke overlappende med undersøkelsen rettet mot foretak. Derfor ønsker vi også svar fra næringsdrivende. Vi gir ut en link til spørreskjema. På første side velger du en av de to spørreundersøkelsene:

  • For de som eier eller er økonomisk ansvarlig for en eller flere hester. Har du flere hester ber vi om sum for alle hestene du eier/disponerer. 
  • For personer som driver med ulike typer aktiviteter, men som selv ikke eier eller er økonomisk ansvarlig for hester. Dette gjelder forryttere (selv om de betaler for bruk av hesten til hesteeier), elever på rideskoler, personer som hjelper til med andres hester. 

 

"Hesteforsk" er et svensk-norsk prosjekt. De samme spørreundersøkelsene sendes ut også i Sverige. Derfor skal vi også sammenligne resultatene fra Norge med resultatene fra Sverige.