Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for kart og statistikk

Økt forståelse og visualisering av samfunnsøkonomiske effekter av hestenæringen: Utvidet modell for hestenæringen i Sverige og Norge

Foto: Grete Stokstad
Aktiv SIST OPPDATERT: 31.08.2021
Slutt: des 2023
Start: apr 2021

Prosjektet vil gi oppdatert statistikk og kunnskap om den økonomiske betydningen av hestesektoren nasjonalt i Norge og Sverige. 

Eksternt prosjektnettsted Prosjektets hovednettside
Start- og sluttdato 01.04.2021 - 31.12.2023
Prosjektleder Tobias Heldt, Högskolan Dalarna
Prosjektansvarlig, NIBIO Grete Stokstad
Divisjon Divisjon for kart og statistikk
Avdeling Landskapsovervåking
Finansieringskilde Norges forskningsråd og Stiftelsen hästforskning

Prosjektet kan deles i to arbeidsområder:

  • Hestenæringen i sifre. Hensikten med arbeidet er å vise den økonomiske betydningen av hestesektoren. Vi vil samle tilsvareden informasjon for Norge som i dag finnes for Sverige på siden "Hästnäringen i siffror" (se lenke til vesntre). Det innebærer at vi bygger en tilvarende sektormodell for Norge. Den svenske delen av prosjektet er knyttet til oppdatering og videre arbeid med deres modell "Hästnäringen i siffror".  Vi vil også kunne sammenligne sektorene på tvers av landende, og for områder innen landene. 
  • Suksessfaktorer. Vi vil undersøke suksessfaktorer for hesterelaterte bedrifter innen regioner av landene og på tvers av landene. Dette innebærer en spørreundersøkelse til et bredt utvalg bedrifter innen Sverige og Norge, men også en analyse av økonomiske data for et mindre utvalg bedrifter. 

Totalt sett vil prosjektet bidra til å vise hestesektorens samfunnsøkonomiske betydning ved strategiske beslutninger, lokalt, regionalt eller på nasjonalt nivå.

Cecilie Skaug fra Norsk Hestesenter, Marius Lundstein fra Det Norsk Travselskap og andre representanter fra hestesektoren i Sverige sitter i referansegruppa til prosjektet.