Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Nye mulighetsrom for planteproduksjon i kornområdene:utprøving av nye arter som er aktuelle i et økt plantebasert kosthold.

Små soya planter, NIBIO Apelsvoll Foto: Chloé Grieu
INAKTIV SIST OPPDATERT: 11.04.2023
Slutt: des 2023
Start: apr 2021

Etterspørsel etter planteprodukter som kan brukes til humankonsum øker. Vekstsesongen blir lengre, og det kan gi muligheter for å dyrke arter som krever en lengre vekstsesong enn de artene vi vanligvis dyrker i dag. Disse artene kan i tillegg gi økt verdiskaping lokalt gjennom produksjon og eventuelt foredling av nye produkter og medvirke til et bedre vekstskifte som gir en mer bærekraftig kornproduksjon. Et allsidig vekstskifte er en av de viktigste integrert planteverntiltak for å redusere bruken av plantevernmidler. Det er derfor behov for å innhente mer grunnleggende kunnskap om disse «nye» vekstene.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.04.2021 - 31.12.2023
Prosjektleder Chloé Grieu
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Korn og frøvekster
Totalt budsjett 600000
Finansieringskilde Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

En skal gjennom ulike samarbeidspartnere skaffe til veie tidlige sorter av de aktuelle artene og øke kunnskapen om etablering og dyrking av disse under norske forhold. Vi vil spesielt ha fokus på den fenologiske utviklingen i norsk klima, med mål om å finne sorter som har en veksttid og vekstrytme som egner seg til dyrking under våre forhold.

Hovedmål: Utprøving av nye arter på kornarealene som er aktuelle i et økt plantebasert kosthold

Delmål 1: Utrede dyrking av quinoa, bokhvete, søtlupin, soyabønner, kikerter og linser under norske forhold

Delmål 2: Vurdere potensialet for dyrking av disse ulike vårsådde vekstene som gir muligheter for utvikling av nye produkter til et mer plantebasert kosthold

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Increased interest in plant-based food in Norway is creating a demand for more locally produced raw material. In addition, the feed industry has the goal to reduce its dependency on imported protein and use more nationally produced plant proteins. In a preliminary research project funded by the Research funding for the Agriculture and the Food industry (FFL/JA) we are investigating the potential for cultivating quinoa, buckwheat, lentils, chickpea, lupin and soya in Southern Norway. While some of these crops have been grown on a very small scale, we lack knowledge about cultivation under Norwegian conditions. These six crops can be cultivated with the same equipment as cereals; thus, they represent interesting candidates to be included in a cereal rotation. Two fields were established in Agder and Innlandet in spring 2021. Two cultivars of each crop, selected for their earliness, were sowed at two different sowing dates between 24th April and 21st May. Soya was sown only once. Pesticides and herbicides were not applied in the trials. Growth stages were recorded every week. A demonstration field was sown in Vestfold with one sowing date per crop between 23rd April and 1st June. All of the crops were harvested between 25th August and 4th November in Agder. The trial in Innlandet was harvested between 15th September and 27th October. However, chickpeas and one cultivar of soya were not ripe in November and were not harvested. The field in Vestfold was harvested between 1st September and 2nd December (after swathing for the latest). Weeds and length of the growing season were the two main challenging parameters impacting yields in 2021. Quinoa was most affected by weeds while chickpeas and soya could not be harvested in all three locations. Both lentils, buckwheat and lupin showed a potential in the three regions in 2021, while soya could be a candidate in the most southern area. Similar field trials are repeated in 2022.