Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for kart og statistikk

Kunnskapsoverføring om investering og ombygging til løsdrift

INAKTIV SIST OPPDATERT: 24.01.2024
Slutt: des 2023
Start: jan 2023

Det er et stort behov for investeringer i nybygg eller ombygging for at norske melke- og storfekjøttprodusenter skal kunne oppfylle kravet om løsdrift i 2034. NIBIO har estimert et totalt nasjonalt investeringsbehov mellom 18 og 22,8 milliarder kroner.

Start- og sluttdato 01.01.2023 - 31.12.2023
Prosjektleder Siri Johanne Langmo
Divisjon Divisjon for kart og statistikk
Avdeling Driftsøkonomisk analyse
Totalt budsjett Ramme totalt: 1 143 210,- Ramme NIBIO: 728 940,-
Finansieringskilde Nasjonale tilretteleggingsmidler

Prosjektformål:

  • Sammenstille og evaluere funn og erfaringer fra prosjekt som har sett på rimelige, lønnsomme investeringer for mindre melkebruk.
  • Vurdere hvilke tiltak som har hatt en positiv økonomisk og agronomisk virkning for produsenten, og hva det er som gjør at disse lykkes.
  • Vurdere om prosjektene i tilstrekkelig grad har tatt usikkerhet/risiko med i betraktninger, f.eks. renteøkning.
  • Vurdere hvilke følger valg av minimumsløsninger i bygningen  har på dyrevelferd og kvalitet på produkter.
  • Gjøre tiltakene med positive effekter lett tilgjengelig for rådgivningsapparatet og produsenter som skal gjennomføre nye investeringsprosjekter fra båsfjøs til løsdrift.

Prosjektaktiviteter:

  • Gjennomgang prosjektrapporter, foredrag og annen dokumentasjon fra de gjennomførte prosjektene
  • Kvalitative intervju med prosjektdeltakere. (Administrativt ansatte i organisasjonene og produsenter som har deltatt som pilotbesetninger/informanter, eller som vurderer ombygging).

Samarbeid med TINE:

TINE skal gjøre en case på ombygging til fôringsliggebås, veilede NIBIO i prosjektet generelt, og bidra i formidlingsarbeid ved prosjektslutt, der resultatene skal komme ut til forvaltning, rådgivning, produsenter.

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

Den viktigaste faktoren for å lykkast med investering og ombygging til lausdrift er god planlegging. For små og mellomstore buskapar vil det vere viktig for bonden sjølv å «eige» sitt prosjekt i større grad enn ved nybygg. Rådgivaren må da i større grad vere ein diskusjonspartnar for bonden.

Til dokument

Sammendrag

Den viktigaste faktoren for å lykkast med investering og ombygging til lausdrift er god planlegging. For små og mellomstore buskapar vil det vere viktig for bonden sjølv å «eige» sitt prosjekt i større grad enn ved nybygg. Rådgjevaren må da i større grad vere ein diskusjonspartnar for bonden. Målet vil vere å støtte bonden for slik å kunne finne den beste løysinga for garden og bonden sjølv, dette vil i stor grad gå på kva ressursar som er tilgjengeleg og bonden sin eigen interesse og kompetanse. Det vil vere viktig å gå nøye igjennom kva som kan bli valt frå eller kva som kan bli investert i på eit seinare tidspunkt, for slik å få ei lønnsam og god drift i heile driftsperioden til bonden. TINE har observert kyr i fôringsliggebåsfjøs. Det er ingen forskjell på dyrevelferd og helse frå desse fjøsa samanlikna med andre lausdriftsfjøs. Viktige føresetnader for dette er at kyrne har lik og jamn tilgang på fôr heile døgnet, det må måkes/gjerast reint i husdyrarealet fleire gonger for dag og det må vere minst like mange båsplassar som kyr.