Hopp til hovedinnholdet

Kulturbaserte opplevelser i landbruksnæringa. Lokale ressurser som innovative drivere for stedsutvikling og verdiskaping.

INAKTIV SIST OPPDATERT: 07.12.2022
Slutt: okt 2018
Start: des 2016

Målet med prosjektet er, gjennom Dønnes gård som case, å bidra med kunnskap omkring forståelsen av hvordan kulturopplevelser med utgangspunkt i lokale ressurser kan gi ringvirkninger med hensyn til verdiskaping og utvikling av gården, lokalsamfunnet, kommunen og regionen. Samtidig skal prosjektet komme opp med konkrete ideer og muligheter for nye aktiviteter og produkter med basis i opplevelsesproduktet Dønnesrosen.

7 saml mat stud Dønna mai 070078.JPG
Dønnes gård. Foto: Eva Narten Høberg
Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.12.2016 - 15.10.2018
Prosjektleder Eva Narten Høberg

 

Dønnes gård på Helgelandskysten har en godt dokumentert kulturhistorie som dagens drivere, Jens Andreas Carlsen og Tone Andersen, benytter i sin virksomhet i tilknytning til overnatting og bespisning. Dønnes Gård har et generelt fokus på kulturhistorisk formidling, noe som bl.a. gjenspeiles i Norsk Kulturarv sin utmerkelse, Olavsrosa. Kvalitetsmerket blir tildelt enestående opplevelser, rotfestet i den norske kulturarven. Dønnes Gård og Dønnes kirke har vært nært knyttet til hverandre gjennom tidene, og gården er ansvarlig for guiding i kirka på bakgrunn av drivernes nære kjennskap til Dønnes kirkes historie. Et helt spesielt opplevelsesprodukt er Dønnesrosen - en forestilling bygd opp som et historisk spill, basert på Dønnes kirkes historie med tilhørende myter og sagn.

Jens Andreas Carlsen står bak ideen, og har skrevet manus og sangtekster med utgangspunkt i familiens erfaring som guide i og omkring Dønnes kirke og Dønnes gård. Verket er et samspill mellom skuespill og musikalske innslag, der den musikalske delen av forestillingen bygger på egenkomponert materiale, spesialskrevet for Dønnesrosen, i tillegg til nye arrangement av tidligere komposisjoner. Musikalsk leder og komponist er Stein Ivar Mortensen, som driver med komponering og arrangering av musikk gjennom sitt firma, Waldemarhuset, lokalisert til Glein på Dønna. Dønnas Janne Johansen Kjellevold har ansvar for regi og er også hovedsolist i oppsetningen. Det benyttes også lokale krefter som skuespillere og sangere, og både barn, ungdom og voksne deltar i samspillet. Forestillingen driftes gjennom foreningen Dønnesrosen, der formålet er å gi et attraktivt, samlende og meningsfylt kulturelt tilbud til Dønna kommunes innbyggere.

Dønnes gård sitt initiativ om å ta i bruk egne ressurser og stille disse til disposisjon for lokalbefolkningen gjennom involvering og medvirkning, er et interessant eksempel som skal belyses nærmere.

Prosjekteier: Dønnes gård

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI.

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Dønnes gård sitt initiativ om å ta i bruk egne ressurser og stille disse til disposisjon for lokalbefolkningen gjennom involvering og medvirkning i opplevelsesproduktet Dønnesrosen, er et eksempel som belyses nærmere i denne rapporten. Caset skiller seg fra de fleste festivaler og eventer pga. sitt utgangspunkt i landbrukets ressurser, og bidrar til å forstå hvordan kulturopplevelser med utgangspunkt i lokale ressurser kan gi ringvirkninger med hensyn til verdiskaping og utvikling av gården, og også for lokalsamfunnet, kommunen og regionen. Resultatene er basert på kartlegging, observasjon og samtaler med ulike aktører i Dønnesrosen og i lokalmiljøet for øvrig. Det er også gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse for frivillige utøvere i Dønnesrosen.