Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

KRUS

INAKTIV SIST OPPDATERT: 06.06.2019
Slutt: juli 2019
Start: jan 2015

KRUS-prosjektet ønsker å bidra til verdiskapning for Norsk ull. Kanskje kan man lære av utvikling som har vært innen lokalmat? KRUS er et prosjekt ledet av SIFO. Nibio, i samarbeid med NSG, Norilia og Fagtjenesten for ull, bidrar i dette prosjektet til å sikre en ønskelig ullkvalitet gjennom kunnskap om variasjon i ullkvalitet og iverksetting av avlstiltak.

Start- og sluttdato 01.01.2015 - 31.07.2019
Prosjektleder Ingun Grimstad Klepp
Prosjektansvarlig, NIBIO Lise Grøva
Divisjon Divisjon for skog og utmark

Spælull, i motsetning til ull fra crossbreed-sau, kan inneholde marg- og dauhår, som reduserer ullkvaliteten. Målet med prosjektet er å avdekke variasjon i ullkvalitet hos hvit spæl, og iverksette tiltak for å sikre en ønskelig ullkvalitet.

Ullkvalitet er i stor grad et resultat av godt avlsarbeid, og å sikre at den er jevn og god er viktig. Det er bekymring knyttet til at ullkvaliteten hos enkelte ullsorter går ned, og noe ull blir ikke tatt vare på og blir i stedet et avfallsproblem.

Fordi ullkvalitet i høy grad er arvbar er det viktig at avlsdyr blir selektert på denne egenskapen også. I prosjektet er det utarbeidet et opplæringsopplegg for kåringsdommere og saueholdere for å vurdere ullkvalitet på enkeltdyr. Les mer om det på sidene til Norsk Sau og Geit, lenke finner du i sidemenyen.