Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

Jordhelse i arktisk grøntproduksjon

INAKTIV SIST OPPDATERT: 19.04.2021
Slutt: aug 2022
Start: aug 2021

Dette forprosjektet skal ta for seg jordhelse i arktisk grøntproduksjon ved å sammenstille dagens kunnskaps, med mål om å stake ut kursen for videre forskning på temaet. Vi har lite kunnskap om jordhelse under arktiske forhold, så dette prosjektet vil danne et viktig grunnlag for fremtidens tverrfaglige jordhelse-forskning i nord.

Status NOT_TRANSLATED
Start- og sluttdato 01.08.2021 - 01.08.2022
Prosjektleder Kamilla Skaalsveen
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Jord og arealbruk

God jordhelse betyr at jordas fysiske, kjemiske og biologiske komponenter fungerer optimalt sammen, både for produksjon og andre jordfunksjoner. For å opprettholde disse funksjonene er det viktig å forvalte jorda på en måte som fremmer jordkvalitet og produksjon, også i et langtids perspektiv. Hva som definerer god jordhelse i Norge er fremdeles uklart, og det er derfor behov for å undersøke hvordan dette konseptet bør anvendes for de ulike produksjonene og regionene i landet. Det arktiske landbruket er særegent og med andre forutsetninger enn næringa ellers i landet. Det er derfor avgjørende å øke kunnskapsgrunnlaget for betydningen av jordhelse i produksjoner i nord, også tatt fremtidens endrede klima i betraktning.