Hopp til hovedinnholdet

Beiteetablering i Holandsosen naturreservat. Vegaøyan verdensarvområde.

INAKTIV SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: juli 2008
Start: jan 2008

Prosjektet "Skjøtsel i Vegaøyan" har hatt som mål å få etablert parktiske ordninger i form av både eiendomskartlegging, beiteavtaler, beitelagsorganisering, transportutstyr, gjerding mv. i verdensarvområdet. Økt skjøtsel på sin side er ansett som en forutsetning for å bevare kulturlanskapsverdiene i området og er et av de sentrale tiltakene i forvaltningsplanen for verdensarvområdet. Arbeidet med prosjektet "Skjøtsel i Vegaøyan" tok til våren 2006 og resulterte i beteavtaler mellom en rekke grunneiere innenfor verdensarvområdet og beitebrukere med tilhold på Vega hovedøy. Prosessen innebar reetablering av Vega beitelag og arbeidet resulterte blant annet i finansiering og innkjøp av en føringsflåte for transport av dyr og utstyr til og fra "beiteøyene".

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.01.2008 - 10.07.2008
Prosjektleder Håkon Sund


Det ble i forbindelse med arbeidet også etablert en såkalt "beitegruppe" som har fungert som referansegruppe. Gruppen har bestått av både aktive gårdbrukere, representanter for lokal interesseorganisasjon, kommunal forvaltning og faglag.