Hopp til hovedinnholdet

AP4 Koksidiar

img030

Illustrasjon: Anne de Boer

Målet er å teste ekstrakt av tanninar frå bark mot koksidiar i laboratorieforsøk.

Forsøket går ut på å infisere ulike cellekulturar med kjente eincella parasittar frå lam og teste effekten av ekstraktet mot desse. Vi vil sjå på ekstrakt med ulik kjemisk samansetning og undersøke effekten mot ulike stadium i livssyklusen til parasittane.

2016.jpg
Heidi Enemark (arbeidspakkeleiar)