Hopp til hovedinnholdet

AP2 Kondenserte tanninar i bark

8_Ekstrakt

Foto: Janne Beate Øiaas

Målet er å bestemme konsentrasjon og kjemisk karakterisere tanninane i bark frå ulike prosesseringsmetodar og frå ulike årstider, og å utvikle ein ekstraksjonsprosess som kan brukast i stor skala

Innhaldet av kondenserte tanninar i bark varierer i kvalitet og kvantitet, og vi vil sjå på og samanlikne ulike ekstraksjonsmåtar. Dei prøvene som viser lovande effekt mot parasittar, vil blir vidare karakterisert og testa for å velje ut dei ekstrakta som verkar best mot parasittane. Dei biologiske testane vil bli brukt til å beskrive struktur og berekne mengde aktivt stoff. Det skal utviklast ein industriell ekstraksjonsprosess der vi tek omsyn til biologisk aktivitet, effektivitet i ekstraksjonsprosessen, kostnad og HMS. Ekstrakta med høgast biologisk aktivitet vil bli produsert i større skala og testa mot nematodar på levande dyr (sau).

IM Aasen crop.jpg
Inga Marie Aasen (arbeidspakkeleiar)
HF Kvitvang.jpg
Hans Fredrik Kvitvang
JB Øiaas crop.jpg
Janne Beate Øiaas