Hopp til hovedinnholdet

AP1 Verdikjede for barkproduksjon

DSC_0001
Foto: Karl-Christian Mahnert, Treteknisk

Målet er å identifisere den best eigna typen bark for å ekstrahere kondenserte tanninar (CT) frå norsk furu og gran

Bark blir produsert heile året, og barken blir skilt frå treet med ulike metodar. Kostnaden med avbarkingsprosessen og kva verdi ein får ut av barken, gitt sesongmessige variasjonar, er avgjerande for lønsemda i prosessen. Det skal lagast fleire prøver frå furu- og granbark. Desse skal brukast til å ekstrahere tanninar, som igjen skal karakteriserast kjemisk og brukast til testing av biologisk aktivitet.

Karl M.jpg
Karl-Chrsitian Mahnert