Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Assess4EST: Utforske trærne og skogen for framtiden: avveininger og potensialer i skogplanteforedling og skogbehandling for å møte bærekraftsmålene

Foto: Arne Steffenrem, NIBIO/Skogfrøverket
Aktiv SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: des 2024
Start: mars 2022

Det skal tas mange hensyn i skogbehandlingen for å sikre lønnsomhet, flerbruksverdier og biologisk mangfold. Skogen i de nordiske landene utgjør en enorm ressurs som også spiller en viktig rolle i større sammenheng enn det hver enkelt skogeier vanligvis vurderer.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.03.2022 - 31.12.2024
Prosjektleder Irena Fundova
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Skoggenetikk og foryngelse

Skogen skal være råstoff til produksjon av varer og energi, den skal være et trygt og langsiktig lager for CO2 der den vokser og i varige treprodukter som bygninger, infrastruktur og møbler. Skogen må også forvaltes slik at den er robust for klimaforandringer, samtidig som den skal være produktiv og utnytte de potensielt positive effektene av klimaendringene for verdiskaping.

Dette prosjektet skal vurdere mulighetsrommet i skogbehandlingen med tanke på å oppfylle samfunnets behov slik at FNs bærekraftsmål oppfylles i størst mulig grad. Næringsklyngen WoodWorks Cluster!, som deltar i prosjektet, bidrar til tett dialog med næringsaktører og industri. Forskerne må ha hjelp til å se inn i glasskulen for å vurdere hvilke fremtidige behov skogproduksjonen skal dekke. Prosjektet tar utgangspunkt i utviklingen av framtidens genetiske foryngelsesmateriale, der egenskaper som kvalitet, tilpasning og produksjon må vektlegges forholdsmessig riktig. Nye genomiske verktøy øker mulighetsrommet for å bedre negativt korrelerte egenskaper samtidig, som f.eks. vekst og densitet. Videre skal valg i foryngelse og skjøtsel vurderes gjennom simuleringer for bestand og store landområder. Sammen med næringsaktørene vil resultatene gi utgangspunkt for strategiutvikling både for planteforedlerne og skogprodusentene.