Geomatikk

Avdeling geomatikk etablerer og drifter effektive, brukervennlige løsninger for digital forvaltning, produksjon og formidling av data og informasjon om arealressursene.

Data lagres i strukturerte databaser, og gjøres primært tilgjengelig via internett. Avdelingen sørger for at instituttets kartprodukter defineres gjennom nasjonale datakataloger og oppdaterte produktspesifikasjoner.

NIBIO har store mengder digital informasjon som skal være lett tilgjengelig for bruk. For å utnytte data og informasjon maksimalt, må instituttet ha gode løsninger for dataforvaltning og formidling som sikrer enkel tilgang i forskjellige sammenhenger og for ulike formål.

Avdeling geomatikk har ansvaret for de tekniske aspektene i arbeidet med den nasjonale geografiske infrastrukturen hvor NIBIO er en av samarbeidspartene. Avdelingen deltar også som pådriver og koordinator i instituttets arbeid med å realisere IT-strategiene for det offentlige. Dessuten håndterer avdelingen oppdragsforespørsler knyttet til geografiske informasjonssystemer(GIS), og driver teknologisk kompetansestøtte innen GIS.

 

_MG_2800.jpg
Foto: Thomas Ekström