Markdagen på Apelsvoll 2021

Til rådgivere, forskere og fagfolk innen forvaltningen og landbruksbedrifter:

 

Vi inviterer med dette til den årlige markdagen på NIBIO Apelsvoll.

For at det skal bli lettere å holde den nødvendige avstanden deler vi også i år markdagen på to dager; tirsdag 17. og onsdag 18. august.

 

Den 17. august er det faglige fokuset på korn, protein- og oljevekster.

Den 18. august står grønnsaker, poteter og bærproduksjon i fokus.

Begge dagene starter med kaffe kl. 9.30. Fagprogrammet starter henholdsvis kl.09:45 og kl. 10:00.

 

Det legges opp til at programmet gjennomføres med feltvandringer og foredrag utendørs, med temaer tilpasset sesongen. 

Vi skal gjøre vårt for å ivareta smittevernreglene. Når dere kommer til Apelsvoll, husk på avstands-meteren. Er dere i tvil om dere er helt friske, så bli heller hjemme.

Siste frist for påmelding (til begge dagene) er mandag 16. august kl.12:00.

Bruk e-post-adressen apelsvoll@nibio.no.

Vi må ha navn på alle som kommer, og hvilken dag dere kommer til Apelsvoll (det er lov å komme begge dagene).

 

Vi ønsker velkommen til faglige påfyll og interessante dager, og gleder oss til å treffe dere!

 

Velkommen til Apelsvoll!

 

Vennlig hilsen

 

Petter Lunde                                              Annbjørg Øverli Kristoffersen

Stasjonsleder Apelsvoll                        Forsker Apelsvoll