Hopp til hovedinnholdet

Vi søker administrerende direktør

DAL-20090305-134323-lab-cropped.jpg

Foto: Lars Sandved Dalen.

NIBIOs styre skal ansette ny leder for instituttet. Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for forlengelse etter ny utlysning.

Søk på stillingen

Lenke til iscogroup.no:
Søknad og CV registreres snarest og senest innen 10. januar 2017

Administrerende direktør vil få ansvaret for å videreutvikle et av Norges største forskningsinstitutter. NIBIO skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap om bioøkonomi, og skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Vi søker en tydelig og trygg leder med evne til å engasjere, motivere og involvere.

 

Faglige kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå eller høyere
 • Ledererfaring fra større kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring fra forskningsmiljø eller relevante fagmiljøer; innsikt i forskeres hverdag
 • Kjennskap til ett eller flere av instituttets fagområder er ønskelig
 • Kjennskap til forskningssektoren og aktuelle finansieringskilder, både nasjonalt og internasjonalt
 • Forståelse for økonomi og virksomhetsstyring
 • Erfaring fra internasjonalt, faglig samarbeid
 • Forståelse av politiske prosesser og evne til å manøvrere i et forskningspolitisk landskap
 • Erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter, styre og tillitsvalgte

 

Personlige egenskaper:

 • Helhetlig og strategisk orientert, med god rolleforståelse
 • Ambisiøs, mål- og resultatorientert
 • Evne til å forankre og finne gode løsninger
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Lyttende og nysgjerrig, med evne til å sette seg inn i ulike fagområder
 • Kunne prioritere og beslutte; evne til å delegere myndighet, ansvar og oppgaver
 • Evne til samarbeid og nytenking på tvers av fagområder og -disipliner
 • En god relasjons- og kulturbygger

 

Interessenter kan ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Beate Ottem Svanes eller Geir Fottland i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00. Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste.

Søknad og CV registreres snarest og senest innen 10. januar 2017 på iscogroup.no.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.