Hopp til hovedinnholdet

Vestlandets grønne gull – skog og trær til nytte eller besvær?

ghs-130512-01 (2)-vestlandsskogen-100år

Foto: Geir Harald Strand.

Skogforskningen på Vestlandet fyller 100 år. Jubileet markeres med et heldagsseminar mandag 26. september i Universitetet i Bergens aula under Forskningsdagene i Bergen.

For 100 år siden, i 1916, var det bekymring for at vestlandsskogene skulle forsvinne. I dag er mange bekymret for at det karakteristiske åpne kulturlandskapet skal gro helt igjen. Vestlandet tilbyr trærne gode vekstforhold med sin lange vekstsesong og sitt overskudd av nedbør.

Men også klimaendringer, med økt CO2 og temperatur, og nitrogenrik nedbør har vært god drahjelp for veksten i vestlandsliene. De samme kreftene som øker gjengroingen har sammen med en målrettet og forskningsbasert skogskjøtsel gitt samfunnet skog til milliarder av kroner som nå er moden for hogst.

 

Nok en gang store forventninger til skog som ressurs

For 100 år siden, var målet med skogforskningen og skogskjøtselen å legge forholdene til rette for det som skulle være Norges arvesølv – skogen. Trær skulle gi brensel til oppvarming og matlaging, bygningsmaterialer til nye hus, le mot et nådeløst klima, råstoff til industrien og ikke minst arbeidsplasser og verdiskaping på Vestlandet.

Så kom vannkraftutbyggingen og oljen, og selv om trærne i vestlandsskogen gradvis vokste seg større og større, så ble skog ikke lenger sett på som hverken arvesølv eller det grønne gull. Men nå som oljealderen er på hell og det snakkes om en ny bioøkonomi og et grønt skifte så er skog igjen et råstoff og en ressurs som det er store forventninger til.

Samtidig har bredden i den vestlandske skogforskningen økt og tilført kunnskap ikke bare om trærnes produksjon, men også om biomangfold, friluftsliv og genetikk. Dette danner grunnlaget for råd og veiledning til skogeiere, kommuner, fylker og allmennheten - og for dette jubileumsseminaret.

 

100 år med forskning på skog

Hvorfor begynte skogforskningen nettopp på Vestlandet, hvorfor er den viktig, hva inneholder den og hva er skogens rolle i fremtiden? NiBIO inviterer, i samarbeid med Forskningsdagene i Bergen, deg til 10 fremragende og fengende foredrag om Vestlandsskogen. Her får du svar på alt du lurer på om den fantastiske, berømte og omstridte skogen på Vestlandet.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.