Hopp til hovedinnholdet

Vellykket oppstartsmøte for ICOS Norge

IMG_5237_cropped.jpg

Hovedaktiviteten for den terrestriske, eller landlige, delen, er å etablere målinger for karbondioksid fra et tårn som står i skogsterreng i Hurdal kommune. Foto: Holger Lange.

NIBIO deltar i ICOS Norge som en del av et stort europeisk nettverk for karbonmåling.

ICOS (Integrated Carbon Observation System) er et europeisk infrastrukturprosjekt som måler klimagasskonsentrasjoner og -utslipp. Målingene skjer i atmosfæren, i havet og på land. 

I fjor ble et eget nasjonalt nettverk etablert - ICOS Norway. NIBIO er ansvarlig for den landtematiske delen av nettverket – det vil si målingene på land. Uni Research Bergen skal jobbe med målinger i hav, og NILU har ansvar for de atmosfæriske aktivitetene. 

Hovedaktiviteten for den terrestriske, eller landlige, delen, er å etablere målinger for karbondioksid fra et tårn som står i skogsterreng i Hurdal kommune. Målingene skal starte opp tidlig 2018. 

Målet er å etablere en karbonbalanse for økosystemet, det vil si finne ut om skogen fungerer som en karbonkilde eller et karbonsluk, og hvor mye karbon skogen lagrer per år. En rekke supplerende målinger vil komme i tillegg. 

ICOS Norge ble etablert i fjor sommer. NILU på Kjeller arrangerte denne uken den første av det som vil være en årlig konferanse. NIBIO deltok som representant for den landlige delen, med foredrag av Lise Dalsgaard, Daniel Rasse og Holger Lange. I tillegg var Tobias Biermann fra Lund Universitet tilstede og ga innblikk i det ganske omfattende ICOS-Sverige-nettverket. Konferansen bød på gode diskusjoner og var preget av åpenhet og gjensidig interesse – med andre ord tverrfaglighet på sitt beste.

 

Les mer

I NIBIO er det avdelingene Jord og klima og Terrestrisk økologi ved Divisjon for Miljø og naturressurser som har ansvar for prosjektet.

 

Kick-off for ICOS Norge og det havtematiske senteret

ICOS Norge konferansenettside

ICOS Norge

ICOS

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.