Hopp til hovedinnholdet

Styrket samarbeid om matsikkerhet og bærekraftig utvikling

IMG_5513_cropped

Den norske delegasjonen besøkte den 6000 mål store forskningsstasjonen som HAAS driver utenfor Harbin. Fra venstre i første rekke Nils Vagstad, adm.dir i NIBIO, HAAS-leder Liu Di, departementsråd Leif Forsell, NIBIO-forsker Jihong Liu Clarke og en HAAS-ansatt. Foto: Lars-Ludvig Røed.

- Hele verden, inkludert Norge, er avhengig av Kinas evne til å sørge for matsikkerhet og en bærekraftig utvikling, sier NIBIO-direktør Nils Vagstad. Nå ønsker kineserne norsk kunnskap og økt samarbeid.

Da Kina stengte ned de norsk-kinesiske forbindelsene etter fredspris-utdelingen i 2010, fikk NIBIO-forskerne, som en enslig og velkommen svale, fortsette å jobbe med sine samarbeidspartnere og prosjekter i Harbin og provinsen Heilongjiang. Denne uvanlige velviljen overfor norsk landbruksekspertise ble understreket og forsterket da en norsk delegasjon ledet av departementsråd Leif Forsell i LMD i begynnelsen av august besøkte Kina. Åtte NIBIO-representanter deltok i delegasjonen.

_DSC5578
Departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet (til venstre) ledet den norske delegasjonen i Kina. Her får han orientering om forsøksdriften på HAAS' forskningsstasjon utenfor Harbin. Foto: Kaja Schill Godager.

Stor konferanse

Med den femte utgaven av konferansen «The Sino – Norwegian Forum on Sustainable Agriculture Development» i Harbin som viktig arena, ble samarbeidet mellom NIBIO og HAAS (Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences) nå markert videreført.  Et sentralt element er programmet Sinograin II, en videreføring av Sinograin I med satsing på innovative teknologier som overvåking, sensorer, droner, m.m. Siktemålet er et «presisjonsjordbruk» der data om jordkvalitet, klima etc. mates inn i pc’en – som så kalkulerer og beslutter nivået for gjødsling, sprøyting osv. Samarbeidet skal fortsatt også omfatte prosjekter på feltene bærekraftig landbruk, potetsykdommer, plantehelse, biokull og urbant landbruk. Og mens Norge tidligere har finansiert mye av arbeidet i Kina, skal begge land nå ha et felles ansvar for å bidra med penger til prosjektene.

- HAAS og NIBIO deler de samme visjoner og oppgaver, nemlig å sørge for kunnskap som kan fremme matsikkerhet, mattrygghet og et bærekraftig jordbruk samtidig som vi tar vare på miljøet, sa Nils Vagstad, adm.dir. i NIBIO, i sin tale til de flere hundre deltakerne på konferansen. Vagstad pekte på at de to institusjonene allerede kan se tilbake på et langvarig samarbeid, et fellesskap som nå bærer nye frukter. Kontakt ble opprettet i 2004, og fra 2010 har det vært felles jobbing med prosjekter og utveksling av informasjon og kunnskaper – altså uten at noen politiske hindre er lagt i veien. En rekke NIBIO-forskere har besøkt og arbeidet i Kina, og flere kinesiske fagfolk har hatt langvarige studieopphold på Ås.

_DSC6387
Den norske landbruksdelegasjonen hadde mange og vellykkede møter i Kina. Her diskuteres norsk-kinesisk samarbeid i Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) i Beijing. Foto: Kaja Schill Godager.

Avhengige av samarbeid

Giganten Kina og lilleputten Norge kan framstå som et underlig par, men behovet for et nært samarbeid mellom de to landene ble understreket av Nils Vagstad: - Vi er alle avhengige av en globalt bærekraftig utvikling. Uten matsikkerhet vil en slik utvikling ikke være mulig. Kina har en spesiell posisjon: Landet har nesten 20 prosent av verdens befolkning, men mindre enn ti prosent av verdens dyrkbare areal. Hele verden, inkludert Norge, er avhengig av Kinas evne til å sørge for matsikkerhet og en bærekraftig utvikling, sa Vagstad.

De norske forskerne har først og fremst arbeidet i Heilongjiang-provinsen, som med sitt gode jordsmonn («black soil») og store dyrkbare områder ses på som et viktig spiskammer i Kina. I provinshovedstaden Harbin lever i dag ca. 10 millioner mennesker, og som i de fleste kinesiske byer er folketallet økende. Stor interesse er derfor knyttet til prosjektet SiEUGreen, det handler om å utvikle innovative, grønne og smarte byer. Forskerne, med nordmenn i viktige roller, vil samle en rekke kjente og mindre utbredte typer teknologi for å oppnå såkalt 3R; reduce waste, reuse and recycle waste. Et annet satsingsområde er «rural complex», å lage nye jordbruksområder nær byene.

IMG_5509_cropped
NIBIOS besøk i Harbin bød på et gjensyn med to forskere som har hatt utvekslingsopphold på Ås. Fra venstre Ma Xingzhu, forskningsleder Per Stålnacke og Chen Xueli. Foto: Lars-Ludvig Røed.

Mye å lære av Norge

Den norsk-kinesiske innsatsen i Harbin er lagt merke til i Beijing. Da den norske delegasjonen, som foruten NIBIO og Landbruks- og matdepartementet hadde medlemmer fra Geno og Veterinærinstituttet, møtte ledelsen i sentrale CAAS, Chinese Academy of Agricultural Sciences, fremkom et sterkt kinesisk ønske om økt samarbeid: «Vi har mye å lære av Norge. Dere er et høyt utviklet land», sa Wang Jianmin, visepresident i CAAS og leder for 7000 ansatte. Det foreslåtte forskningssamarbeidet skal foregå både via EU-programmer og direkte norsk-kinesisk kontakt.

Også i landbruksdepartementet (MARA - Ministry of Agriculture and Rural Affairs) er det ønsket om økt samarbeid som møter den norske delegasjonen. Et forslag om en fast norsk-kinesisk arbeidsgruppe dukket opp, den skal særlig ha et helseperspektiv; matsikkerhet, forurensning og antibiotika-resistens. Norge har med sin beskjedne bruk av antibiotika blitt et svært interessant referansepunkt for andre land, ønsket om å lære av våre erfaringer er stort.

_DSC5388
Wang Xinzhi dyrker mais, bønner og grønnsaker på 20 mål jord utenfor Harbin. Åtte familiemedlemmer deler på inntektene fra den vesle gården, og 57-åringen har i tillegg en deltidsjobb på et kurssenter. Foto: Kaja Schill Godager.

 

Faglig bredde

På konferansen i Harbin, som altså samlet flere hundre kinesiske forskere og eksperter fra landbruket, sto de norske fagfolkene sentralt. I tillegg til innledningsforedrag fra Nils Vagstad, departementsråd Leif Forsell og adm.dir. Gaute Lenvik på Veterinærinstituttet, var det faglige innlegg fra en rekke NIBIO-forskere. Deres faglige bredde var stor: Jihong Liu Clarke snakket om SiEUGreen-prosjektet, Jacob Geipel tok for seg presisjonsjordbruk og teknologisk innovasjon i Norge, Per Stålnacke orienterte om NIBIOs forskning på biogass og gjenbruk av avfall, Nicholas Clarke drøftet risikoen ved bioenergi og risikomestring i de nordiske landene – og snakket i tillegg om nitrogenlagring og skogforvaltning, mens Tonje Ingeborg Økland presenterte resultater fra 30 års overvåkning av vår boreale granskog. Carl Spetz snakket om CRISPR som et nytt verktøy for virusmotstand, og Jiangsan Zhao redegjorde for kombinasjonen av avansert bildebehandling og maskinlæring for å diagnostisere plantesykdommer. 

IMG_5526_cropped.jpg
Professor og seniorforsker Jihong Liu Clarke er helt sentral i NIBIOs Kina-arbeid. Hun fyller rollene som pådriver, tolk, koordinator og kulturekspert. Foto: Lars-Ludvig Røed.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.